Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Đưa văn hóa chất lượng vào cuộc sống
Đó là một trong nhiều ý kiến chỉ đạo của GS.TS Mai Trọng Nhuận – Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng ĐHQGHN tại phiên họp giao ban công tác đảm bảo chất lượng trong ĐHQGHN lần thứ 5, sáng 19/10/2011.

Phiên họp lần này do Trường ĐH Công nghệ đăng cai tổ chức, với chủ đề “Văn hóa chất lượng: Từ giá trị đến hành động thực tiễn”.
GS.TS Mai Trọng Nhuận cùng PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TW Đảng, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN và PGS.TS Nguyễn Phương Nga – Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục và PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình – Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ chủ trì phiên họp.
 GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh, trong thời gian vừa qua, các đơn vị đã tích cực xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học về công tác đảm bảo chất lượng và quan tâm tới văn hóa chất lượng ở nhiều khía cạnh khác nhau. Giám đốc ĐHQGHN đã biểu dương những sáng kiến của một số đơn vị trong việc chủ động và sáng tạo vận dụng linh hoạt các chuẩn chất lượng quốc tế vào thực tiễn của đơn vị. GS. Mai Trọng Nhuận đặc biệt đánh giá cao nỗ lực của Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin và các đơn vị trong việc nỗ lực xây dựng tài nguyên số của ĐHQGHN, góp phần vào việc tăng hạng của ĐHQGHN trong xếp hạng các trường đại học. Việc tổ chức đào tạo tập trung ngoại ngữ cho sinh viên năm thứ nhất nhiệm vụ chiến lược là một bước quan trọng tạo đột phá trong việc tạo dựng văn hóa chất lượng.
Bên cạnh đó, Giám đốc cũng chỉ ra một số những tồn tại của các đơn vị trong thời gian qua. Đó là, bên cạnh một số đơn vị tích cực tham gia kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của các tổ chức quốc tế thì vẫn còn một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức tới công tác này; cần tiếp tục chi tiết hóa các tiêu chí về văn hóa chất lượng cho các nhóm đối tượng.
Giám đốc chỉ đạo, thời gian tới, các đơn vị tiếp tục triển khai và đưa văn hóa chất lượng vào cuộc sống. Cùng với đó, các đơn vị, tổ chức cần quan tâm tuyên truyền về văn hóa chất lượng tới toàn thể cán bộ, viên chức trong ĐHQGHN và thấm nhuần nguyên tắc làm mọi việc có chất lượng tới toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên. Ngoài ra, Giám đốc ĐHQGHN yêu cầu tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ nói chung trong công tác đảm bảo chất lượng; triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học của ĐHQGHN tại các đơn vị. Thủ trưởng đơn vị tổ chức cho cán bộ đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị theo quy trình của ĐHQGHN, trong đó Trường ĐHKHTN là đơn vị đi tiên phong thực hiện quy trình này; Áp dụng chuẩn đầu ra theo CDIO cho tất cả các chương trình đào tạo, áp dụng ABET và gia tăng tinh thần công nghệ đối với các công tác giảng dạy, nghiên cứu và đào tạo; Mọi cán bộ, giảng viên và người học cần tiếp tục cập nhật thông tin khai báo cơ sở dữ liệu trong cổng thông tin điện tử của ĐHQGHN, đồng thời tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, đáp ứng nhu cầu quản lý tại chỗ và từ xa.
Để văn hóa chất lượng đi vào thực tiễn, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh phải có sự đồng thuận cao từ toàn thể cán bộ, viên chức và người học. Mỗi đơn vị và nhóm đối tượng phải có những nhóm tiêu chí phù hợp với công việc cụ thể liên quan. Xây dựng văn hóa chất lượng là một quá trình và phải thực hiện theo một lộ trình với các công việc cụ thể.
 

  Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   |