Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phiên họp thường kì Hội đồng ĐHQGHN năm 2012
Chiều 22/6/2012, tại phòng 203, Hội đồng ĐHQGHN đã họp phiên thường kì năm 2012 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng GS.TS Mai Trọng Nhuận – Giám đốc ĐHQGHN.

Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, ra quyết nghị và biểu quyết thông qua kết luận về một số nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động của ĐHQGHN trong thời gian tới.
Về Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012 – 2013, Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN GS.TS Mai Trọng Nhuận kết luận: Hội đồng thông qua văn bản dự thảo trong đó còn một số nội dung cần điều đỉnh mang tính kĩ thuật giao Ban Giám đốc chỉnh sửa và hoàn thiện trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng. Hội đồng ĐHQGHN nhất trí ưu tiên các nguồn lực hoàn thiện các bộ giáo trình đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả của thư viện và khai thác cơ sở học liệu; phấn đấu số lượng sinh viên nước ngoài tham gia học tập tại ĐHQGHN đạt 3% trong đó sinh viên do ĐHQGHN cấp bằng là 1%; tiếp tục cải cách hành chính để giải quyết hiệu quả công việc; tích hợp để hoàn thiện cơ cấu tổ chức, không theo hướng mở thêm mà nên tái cấu trúc lại cơ cấu tổ chức hiện có.
Cùng với đó, các thành viên Hội đồng đã biểu quyết thông qua chủ trương và cơ bản nhất trí theo văn bản dự thảo về hoàn thiện hệ thống (tái cấu trúc) tổ chức đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ, phục vụ một số đơn vị của ĐHQGHN. Trong kết luận về nội dung này, GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh nguyên tắc: không trùng lặp, tích hợp, gia tăng giá trị của ĐHQGHN, nâng cấp, sáp nhập, giải thể trên cơ sở nguồn lực; trình bày theo từng đề án cụ thể trình Hội đồng phê duyệt. Hội đồng nhất trí giao Ban Giám đốc ĐHQGHN tiếp tục hoàn thiện văn bản.
Về Đề án bổ sung chức năng nhiệm vụ và đổi tên Viện Công nghệ thông tin, Hội đồng thống nhất việc bổ sung chức năng nhiệm vụ và việc đổi tên giao cho Ban Giám đốc quyết định.
Về Đề án bổ sung chức năng, nhiệm vụ, đổi tên Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ, Hội đồng thống nhất nguyên tắc thực hiện theo hướng tái cấu trúc cơ cấu tổ chức của ĐHQGHN.
Đối với Đề án Viện Trần Nhân Tông, Hội đồng cho rằng nên xác định đây là việc thành lập viện nghiên cứu mang tên Trần Nhân Tông. Các thành viên Hội đồng sẽ tiếp tục cho ý kiến và kết luận sau khi văn bản được chỉnh sửa, hoàn thiện.
Trong báo cáo của đại diện Ban Giám đốc ĐHQGHN trình bày về Chính sách thu hút cán bộ, Hội đồng ĐHQGHN thống nhất: thực hiện nghiêm túc các văn bản hiện có liên quan đến việc thu hút và sử dụng cán bộ giỏi; đồng thời giao cho Giám đốc ĐHQGHN quyết định sau khi làm việc với cấp uỷ tương ứng đối với từng trường hợp cán bộ cụ thể.
Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đã thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế đào tạo đại học và Quy chế đào tạo Sau đại học tại ĐHQGHN.

 Đỗ Ngọc Diệp
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   |