Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Vươn tới khẳng định vị thế trong đời sống chính trị đất nước
Đó là phát biểu của PGS.TS Nguyễn Kim Sơn – Phó Giám đốc ĐHQGHN – tại Hội nghị cán bộ Viên chức năm học 2012 – 2013 của Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên Lí luận Chính trị diến ra sáng 14/9/2012.

Năm học vừa qua, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên Lí luận Chính trị đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, đã giảng dạy các môn lí luận chính trị, logic học cho 9346 lượt sinh viên hệ chính quy, 1575 lượt sinh viên Nhiệm vụ Chiến lược; tuyển sinh 85 học viên cao học, 18 nghiên cứu sinh; tổ chức 7 lớp bồi dưỡng, cấp chứng chỉ cho đội ngũ cán bộ giảng viên của một số trường đại học và cao đẳng trong nước. Việc đăng kí học tập môn lí luận chính trị được thực hiện thông qua hệ thống mạng Internet đã phát huy hiệu quả, giảm thời gian đi lại của sinh viên, hạn chế được nhiều thủ tục. Cũng trong năm học này, Trung tâm đã tổ chức 3 hội thảo khoa học lớn có ý nghĩa lí luận và thực tiễn sâu sắc, công bố 28 bài viết trên các kỉ yếu và 20 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành, nghiệm thu 9 đề tài cấp ĐHQGHN.

Thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn đã chúc mừng và ghi nhận sự nỗ lực của các thầy cô trong năm học vừa qua. Phó GĐ nhấn mạnh, đây là năm học đầy thách thức và khó khăn đối với ĐHQGHN, nhưng cũng là năm khẳng định được mốc lịch sử quan trọng trong lộ trình phát triển của ĐHQGHN, khẳng định được vị thế của ĐHQG trong Luật Giáo dục Đại học. PGĐ cho rằng, bên cạnh việc khẳng định vai trò trong đào tạo, Trung tâm cần vươn tới khẳng định vị thế trong đời sống chính trị, các vấn đề giảng dạy của đất nước.
Phó GĐ lưu ý, trong thời gian tới Trung tâm cần thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: Xúc tiến đào tạo chương trình chính trị học kết hợp hình thức truyền thống hiện đại; Xây dựng đề án phát triển Trung tâm thành Viện; Đổi mới chương trình giảng dạy và học tập các môn học để tăng hơn nữa uy tín và chất lượng giảng dạy; Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo ngắn hạn; Chuẩn bị tâm thế tổ chức kiểm định chất lượng tất cả chương trình giảng dạy.

 

 Việt Hà - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   |