Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
ĐHQGHN đẩy mạnh công tác tổ chức cán bộ
Trong 2 ngày 27 - 28/6/2013, ĐHQGHN tổ chức Hội nghị Giao ban Công tác Tổ chức cán bộ dưới sự chủ trì của Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ. Tham dự hội nghị có hơn 120 đại biểu gồm thủ trưởng các đơn vị, phụ trách nhân sự, lãnh đạo các Ban chức năng của ĐHQGHN.

Đánh giá về tổng quan đội ngũ cán bộ khoa học của ĐHQGHN, đồng chí Lê Quân - Trưởng ban Tổ chức Cán bộ - cho biết, hiện nay ĐHQGHN có trên 2000 cán bộ khoa học với hơn 350 giáo sư và phó giáo sư, gần 1000 tiến sĩ, 851 thạc sĩ. So sánh với các trường đại học khác trong nước thì con số này là rất cao. Đặc biệt, tỉ lệ tiến sĩ dưới 40 tuổi của ĐHQGHN chiếm khá lớn khoảng 40% với đa số tốt nghiệp ở nước ngoài về. Lực lượng cán bộ khoa học trẻ đóng vai trò quan trọng trong triển khai thực hiện chiến lược của ĐHQGHN giai đoạn tới. Tuy nhiên, để đạt tỷ lệ giáo sư và phó giáo sư chiếm 25% cán bộ khoa học, tiến sĩ chiếm 50% cán bộ khoa học vào năm 2015, có rất nhiều thách thức đặt ra như: Tỉ lệ giáo sư, phó giáo sư trẻ của ĐHQGHN hiện nay chưa cao, tỉ lệ nữ tiến sĩ còn thấp; nhiều GS, PGS sẽ đến tuổi nghỉ hưu hoặc đến tuổi nghỉ quản lý theo quy định của pháp luật vào năm 2015. Từ thực tiễn đó, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Cán bộ cũng cho biết, để thực hiện mục tiêu của ĐHQGHN đến năm 2015 đứng vào top 200 đại học hàng đầu châu Á, ĐHQGHN cần phát triển đội ngũ cán bộ khoa học lớn mạnh hơn nữa với chỉ tiêu đề ra là trên 500 GS và PGS, trên 1000 tiến sĩ và TSKH, tỷ lệ trung bình 10-12 sinh viên/giảng viên. Do vậy, ĐHQGHN cần có những giải pháp đồng bộ như triển khai các đề án: quy hoạch đội ngũ GS, PGS; thí điểm, thu hút, đãi ngộ và sử dụng nhà khoa học đạt chuẩn quốc tế; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên tham gia chương trình Nhiệm vụ chiến lược; phát triển nhân lực nghiên cứu; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác TCCB; nâng cao năng lực quản trị đại học theo mô hình của các đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được nghe giới thiệu và trao đổi về 2 chuyên đề: Những quy định mới trong công tác tổ chức cán bộ tại ĐHQGHN với những điểm mới theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Giáo dục đại học; dự thảo Nghị định và Quy chế hoạt động mới của ĐHQG; Chuyên đề Xác định vị trí việc làm và định biên nhân lực tại ĐHQGH với những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu, quy trình triển khai tại  ĐHQGHN.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ khẳng định, trong những năm gần đây, ĐHQGHN có những bước phát triển rất mạnh, thu được nhiều thành tựu quan trọng. Đóng góp vào thành công đó có vai trò của công tác TCCB. Giám đốc ghi nhận và đánh giá cao công tác TCCB của ĐHQGHN và các đơn vị thành viên đã có nhiều khởi sắc trong bối cảnh xã hội còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đó công tác TCCB vẫn còn một số tồn tại. Việc triển khai các chủ trương về công tác TCCB còn thiếu tính chiến lược, một số đơn vị đặt ra chỉ tiêu thấp, việc đôn đốc, giám sát và các điều kiện thực hiện chưa được đảm bảo.
Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, Giám đốc yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quan tâm tích cực hơn nữa đến công tác TCCB và chú trọng một số giải pháp cụ thể như:
Thứ nhất, ĐHQGHN và các đơn vị cần tích cực triển khai hoàn thành Đề án Vị trí việc làm. Trước hết rà soát, sắp xếp lại các đầu mối của ĐHQGHN để tạo thành thực thể hữu cơ tinh gọn, hiệu quả. Trên cơ sở bộ máy tổ chức, các đơn vị cần xác định định biên, xác định vị trí việc làm. Giám đốc cho rằng, đối với vị trí lãnh đạo việc xác định vị trí việc làm cần theo hướng tinh gọn ở cấp cơ sở; đối với cán bộ giảng dạy, phải căn cứ vào khung chương trình, nhiệm vụ của từng đơn vị, giờ giảng chuẩn, định mức KHCN, tỉ lệ SV/GV; đối với nghiên cứu viên, chú trọng chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm đầu ra; đối với khu vực hành chính, xác định vị trí việc làm theo hướng mở để phù hợp tình hình từng đơn vị. Trên cơ sở đề án vị trí việc làm, đơn vị rà soát và đánh giá đội ngũ để có kế hoạch thu hút, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng và đãi ngộ phù hợp.
Thứ hai, đơn vị nghiên cứu và đăng ký chỉ tiêu phát triển đội ngũ giai đoạn 2013-2015, đặc biệt lưu ý tỷ lệ cán bộ khoa học là GS,PGS và tỷ lệ sinh viên/giảng viên. Trên cơ sở đó, ĐHQGHN và các đơn vị sẽ cân đối, thống nhất các chỉ tiêu, và cân đối nguồn lực tài chính.
Thứ ba, đơn vị cần đầu tư cho đội ngũ tiến sĩ trẻ hiện nay để tránh nguy cơ hẫng hụt cán bộ khoa học đầu đàn, đầu ngành trong những năm tới. Căn cứ vào nhu cầu, khả năng của các ứng viên trong Đề án Quy hoạch đội ngũ GS, PGS, cần hỗ trợ tài chính cho các nhà khoa học có các công trình đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế, ưu tiên hướng dẫn nghiên cứu sinh, tạo điều kiện về thời gian để các tiến sĩ phấn đấu sớm có học hàm phó giáo sư.
Thứ tư, ban TCCB và các đơn vị tiếp tục rà soát và ban hành các hướng dẫn mới, hướng dẫn tạm thời về công tác TCCB trong ĐHQGHN đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và định hướng phát triển của ĐHQGHN.
Giám đốc tin tưởng rằng với tinh thần chia sẻ, đồng tâm, nhất trí của các đơn vị, với việc xác định rõ ràng vị trí việc làm, quy hoạch đội ngũ cán bộ của các cấp, ĐHQGHN sẽ phát triển vững chắc theo định hướng đại học nghiên cứu.

 Việt Hà - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   |