Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nhập trong nghiên cứu và phát triển Việt Nam học
Ngày 3/9/2014, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (ĐHQGHN) đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và Tổng kết năm học 2013 – 2014.

Tới dự hội nghị có Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức, đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng của ĐHQGHN cùng toàn thể cán bộ, viên chức Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (IVIDES).
Thay mặt cán bộ, viên chức của Viện, đ/c Phạm Hồng Tung – Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển đã trình bày báo cáo tổng kết năm học 2013 – 2014 và kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2014 – 2015.
Năm học 2013 – 2014, IVIDES tiếp tục phát huy những thế mạnh về nghiên cứu cơ bản, khẳng định năng lực NCKH hàng đầu thông qua các nhiệm vụ khoa học cấp nhà nước và hệ thống các đề tài NCKH các cấp. Viện đã chủ động, tích cực phối hợp với Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành dịch, phổ biến và xuất bản công trình Lịch sử Việt Nam (4 tập). Đây là công trình được kỳ vọng có chỉ số trích dẫn cao nhất đối với học giả nước ngoài khi tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử Việt Nam. Bên cạnh đó, IVIDES tham gia vào kế hoạch xây dựng bộ Lịch sử Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Cùng với Ban chỉ đạo chương trình Tây Bắc và Uỷ ban Dân tộc, IVIDES trở thành cầu nối trong NCKH phục vụ chương trình Tây Bắc và chương trình Thái học Việt Nam, đưa kết quả NCKH vào phục vụ việc hoạch định chính sách, ứng dụng vào thực tiễn.
Đặc biệt, ngày 28/8/2014, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 2999/QĐ-ĐHQGHN về việc thành lập Trung tâm Hà Nội học và Phát triển Thủ đô trực thuộc IVIDES.
Về hợp tác quốc tế, IVIDES tiếp tục thực hiện 6 đề tài, chương trình NCKH hợp tác với các Viện nghiên cứu, các trường ĐH lớn của Nhật Bản, Đức, Anh và Thuỵ Điển. Ngoài ra, IVIDES có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều trung tâm, trường ĐH lớn trên thế giới nghiên cứu về các vấn đề Khu vực học và Việt Nam học như: Trung tâm Việt Nam học thuộc Trường ĐH Công nghệ Texas, Đại học Hawaii (Hoa Kỳ); Đại học Quốc gia Tokyo, Đại học Quốc gia Hiroshima (Nhật Bản); Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc); Đại học Quốc gia Saint Peterburg (Nga); Đại học Leiden (Hà Lan).
IVIDES triển khai hiệu quả chương trình NVCL đào tạo NCS chuyên ngành Việt Nam học khoá 1 và khoá 2. Tại đây, các NCS được học tập và sinh hoạt chuyên môn, tham gia báo cáo tiến độ, tham gia học tập chuyên đề, tham gia các cuộc điền dã, seminar do Viện tổ chức. IVIDES là một trong số ít các cơ sở đào tạo của ĐHQGHN thường xuyên có người nước ngoài đến học bậc SĐH.
Trong năm học mới, phát huy thế mạnh truyền thống, IVIDES tiếp tục triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu liên ngành theo định hướng Khu vực học để tạo ra các sản phẩm đỉnh cao, có tầm vóc quốc gia và quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, địa phương. Ông Phạm Hồng Tung - Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển chỉ ra một số nhiệm vụ IVIDES sẽ thực hiện trong năm học này:
- Thực hiện nhiệm vụ tổ chức Hội nghị Quốc tế Việt Nam học lần thứ 5 sẽ diễn ra vào năm 2016.
- Xây dựng và trình ĐHQGHN đề án kết nối mạng lưới Việt Nam học toàn thế giới theo chỉ đạo của Giám đốc ĐHQGHN.
- Tổ chức Hội nghị toàn quốc về Việt Nam học để xác định định hướng, cơ sở thực tiễn của ngành trong xu thế phát triển và mở rộng ngành Việt Nam học hiện nay.
- Tổ chức xuất bản bộ Lịch sử Việt Nam (4 tập) bằng tiếng Anh và phổ biến rộng rãi tại các trung tâm học thuật lớn của quốc tế về Việt Nam học.
- Triển khai các giải pháp để tăng chỉ tiêu công bố quốc tế.
- Tổ chức tốt việc đào tạo Tiến sĩ Việt Nam học theo NVCL.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức đánh giá cao những thành tựu mà IVIDES đã đạt được trong thời gian qua. Phó Giám đốc đề nghị, trong năm học 2014 – 2015, IVIDES cần phát huy thế mạnh từng bước hội nhập quốc tế đúng với đặc trưng của Viện, kết hợp xây dựng văn hoá và con người Việt Nam, đồng thời IVIDES cần thể hiện rõ vai trò trong việc gìn giữ và phát triển mạng lưới nghiên cứu Việt Nam học.
Phó Giám đốc yêu cầu, tập thể cán bộ của Viện cần xây dựng Trung tâm Hà Nội học và Phát triển Thủ đô xứng tầm là trung tâm nghiên cứu cơ bản, liên ngành, định hướng ứng dụng phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của thành phố Hà Nội, đầu mối liên kết, hợp tác và giao lưu học thuật giữa ĐHQGHN với thành phố Hà Nội và các đối tác ở trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Phó Giám đốc chỉ đạo, IVIDES cần tăng cường mở rộng hợp tác đào tạo liên kết quốc tế, bước đầu biên soạn chuyên san về nghiên cứu Việt Nam, tiến tới xây dựng Tạp chí Nghiên cứu Việt Nam trực thuộc Viện.

 

 Hương Giang - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   |