Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tiêu biểu ĐHQGHN năm 2014
Năm 2014, ĐHQGHN có 03 công trình/cụm công trình đạt Giải thưởng Công trình Khoa học & Công nghệ ĐHQGHN tiêu biểu năm 2014 và 03 công trình đạt Giải thưởng Công trình Khoa học & Công nghệ của nhà khoa học trẻ ĐHQGHN dành cho các tác giả/tập thể tác giả ở độ tuổi dưới 35 chủ trì thực hiện.

Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành Quyết định số 4675/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/12/2014 về việc tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của ĐHQGHN năm 2014. Theo đó, năm 2014, ĐHQGHN có 03 công trình/cụm công trình đạt Giải thưởng Công trình Khoa học & Công nghệ ĐHQGHN tiêu biểu năm 2014 và 03 công trình đạt Giải thưởng Công trình Khoa học & Công nghệ của nhà khoa học trẻ ĐHQGHN dành cho các tác giả/tập thể tác giả ở độ tuổi dưới 35 chủ trì thực hiện.
Giải thưởng công trình Khoa học và Công nghệ ĐHQGHN tiêu biểu là giải thưởng được tổ chức thường niên nhằm khích lệ, tôn vinh những công trình hoặc cụm công trình Khoa học và Công nghệ của các nhà khoa học trong và ngoài ĐHQGHN có thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học. Đây là các công trình có những đóng góp trong việc xây dựng môi trường học thuật thuận lợi, thúc đẩy tiềm lực Khoa học và Công nghệ, khẳng định vị thế hàng đầu của ĐHQGHN trong hệ thống các cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức Khoa học và Công nghệ của đất nước.
Giải thưởng Công trình Khoa học và Công nghệ của nhà khoa học trẻ ĐHQGHN được trao tặng hai năm một lần cho các công trình Khoa học và Công nghệ có tiềm năng, do tác giả/nhóm tác giả ở độ tuổi dưới 35 chủ trì thực hiện.
Các công trình/cụm công trình đạt Giải thưởng KH&CN ĐHQGHN tiêu biểu năm nay gồm:
- Công trình “Vân Đồn – Thương cảng quốc tế của Việt Nam” của PGS.TS Nguyễn Văn Kim (Trường ĐHKHXH&NV).
- Công trình “Phát hiện loài mang Roosevelt (Muntiacus rooseveltorum) tại Việt Nam” của tập thể tác giả TS. Lê Đức Minh, TS. Nguyễn Mạnh Hà, PGS.TS Đinh Đoàn Long, ThS. Nguyễn Đình Hải, TS. George Amato, CN. Nguyễn Văn Thành, CN Dương Thuý Hà, CN. Đỗ Tước ( Trường ĐH Khoa học Tự nhiên).
- Cụm công trình “Nghiên cứu một số đặc tính cơ bản và khả năng ứng dụng đa lĩnh vực của Phytolith có trong rơm rạ” của tập thể tác giả TS. Nguyễn Ngọc Minh, PhD. Dr. Stefan Dultz, GS.TS George Guggenberger, PGS.TS Flynn Picardal, GS.TS Juergen Schieber, TS. Bùi Thị Kim Anh, CN. Phạm Văn Quang (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên).
Các công trình đạt Giải thưởng KH&CN của nhà khoa học trẻ ĐHQGHN bao gồm:
- Sách “Hoa văn gốm Đồng Đậu” của ThS. Bùi Hữu Tiến (Trường ĐHKHXH&NV).
- Sách “Diên cách cấu trúc chữ Nôm Việt” của TS. Nguyễn Tuấn Cường (Trường ĐHKHXH&NV).
- Công trình “Enhancing Clustering quality of geo-demographic analysis using context fuzzy clusterring type-2 and particle swarm optimization” của TS. Lê Hoàng Sơn (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên).

 Thiên Hương - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   |