Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Ban Giám đốc gặp gỡ thân mật các thành viên Hội đồng chuyên môn ĐHQGHN
Chiều 28/12/2017, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơm cùng các Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Hồng Sơn đã có buổi gặp gỡ thân mật các nhà khoa học là thường trực các Hội đồng ngành, liên ngành và Hội đồng chuyên môn của ĐHQGHN.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới các nhà khoa học đã tham gia và có những đóng góp đặc biệt trong việc tư vấn về các hoạt động khoa học công nghệ của Hội đồng ngành và liên ngành ĐHQGHN giai đoạn 2013 – 2018 vừa qua.

Trong phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo hồi tháng 6/2017, các thành viên Hội đồng đã thống nhất việc điều chỉnh cách thức hoạt động của các Hội đồng chuyên môn. Hiện tại, ĐHQGHN đã hoàn thiện cơ cấu thành viên của 8 Hội đồng chuyên môn - đây là các hướng hoạt động chuyên sâu của Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN và là tổ chức tư vấn cho Ban Giám đốc về hoạt động khoa học công nghệ.

Tới đây, ĐHQGHN tiếp tục hoàn thiện qui chế tổ chức và hoạt động của các Hội đồng chuyên môn nhằm gia tăng tính liên ngành và tích hợp, hướng đến tư vấn thẩm định và tư vấn về hoạt động khoa học công nghệ của ĐHQGHN, ...

Đặc biệt, khác với các Hội đồng ngành và liên ngành trước đây, Hội đồng chuyên môn sẽ có các hoạt động khoa học cụ thể, hướng đến sự kết nối và hội nhập quốc tế, ...  đồng thời tư vấn cho Ban Giám đốc trong việc ban hành các quyết định và lĩnh vực ưu tiên đầu tư thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ ĐHQGHN Vũ Minh Giang bày tỏ, việc thành lập các hội đồng chuyên môn có ý nghĩa thiết thực đối với ĐHQGHN. Ông mong muốn, các thành viên của Hội đồng chuyên môn phát huy vai trò của nhà khoa học, tiếp tục thảo luận và đề xuất định hướng liên quan đến khoa học và công nghệ. Ông nhấn mạnh, khoa học công nghệ và đào tạo là 2 lĩnh vực căn cốt của đại học. Khoa học công nghệ là nền tảng cho việc nâng cao chất lượng đào tạo và đào tạo là nơi cung cấp nguồn nhân lực chủ yếu cho hoạt động khoa học công nghệ.

Tháng 12/2017, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành 8 Quyết định về việc thành lập 8 Hội đồng chuyên môn bao gồm: Hội đồng khoa học và Công nghệ Thông tin và Tính toán; Hội đồng Khoa học và Công nghệ Vật liệu và Năng lượng; Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sự sống; Hội đồng Khoa học và Công nghệ Trái đất và Môi trường; Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quản trị và Kinh tế; Hội đồng Khoa học và Công nghệ Nhân văn và Nghệ thuật; Hội đồng Khoa học và Công nghệ Xã hội và Hành vi và Hội đồng Khoa học và Công nghệGiáo dục. Mỗi Hội đồng gồm 13 thành viên trong đó có các thành viên là nhà khoa học đến từ các đơn vị bên ngoài ĐHQGH.

>>> Các hội đồng chuyên môn của ĐHQGHN

 

 Đỗ Ngọc Diệp - Ngọc Tùng - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   |