Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2007
Ngày 23/10/2007, Giám đốc ĐHQGHN đã phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 2 kì thi tuyển sinh sau đại học năm 2007 của các đơn vị đào tạo sau đại học.

Dưới đây là điểm trúng tuyển theo từng ngành/chuyên ngành của các đơn vị đào tạo được ban hành kèm theo quyết định:

STT

Ngành/Chuyên ngành
đào tạo

Số thí sinh đủ
điểm xét tuyển

Điểm
trúng tuyển

Số thí sinh
trúng tuyển

Ghi chú

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

1

Vật lí

52

10.0

52

2

Hoá học

68

11.0

68

3

Địa lí

18

10.0

18

4

Địa chính

6

10.0

6

5

Khí tượng học

5

10.0

5

6

Thủy văn học

2

10.0

2

7

Hải dương học

0

10.0

0

8

Khoa học môi trường

22

10.0

22

9

Thổ nhưỡng học

0

10.0

0

Tổng số :

173

173

14

Hóa học
(Liên kết với Viện Hóa học)

11

10.0

11

Chỉ tiêu
của Viện

Tổng số :

184

184

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

1

Báo chí

10

11.5

9

2

Đông phương học

4

11.5

4

3

Hán nôm

5

11.0

5

4

Văn học

42

15.0

21

5

Du lịch

16

10.5

16

6

Triết học

16

13.0

12

7

Tôn giáo học

14

10.0

14

8

Xã hội học

9

11.5

8

9

Ngôn ngữ học

14

11.5

13

10

Lịch sử

32

13.0

21

11

Tâm lí học

14

11.5

14

12

Lưu trữ và quản trị văn phòng

3

12.0

3

13

Quản lí khoa học và công nghệ

14

11.5

14

14

Quốc tế học

8

12.5

8

15

Chính trị học

8

12.5

8

16

Thông tin - thư viện

6

10.0

6

17

Văn học Việt Nam
(Liên kết với ĐH Hồng Đức)

9

14.0

9

18

Báo chí học
(Liên kết với ĐHQGTPHCM)

10

11.0

10

19

Quản lí khoa học và công nghệ
(Liên kết với ĐHQGTPHCM)

20

12.0

20

Tổng :

254

215

20

Xã hội học
(Liên kết với Viện Xã hội học)

8

11.5

7

Chỉ tiêu
của Viện

21

Chính sách KH&CN
(Liên kết với Viện Chiến lược &Chính sách KH&CN)

5

12.0

5

Chỉ tiêu
của Viện

Tổng số :

267

227

Trường Đại học Công nghệ

1

Công nghệ thông tin

1.1

Công nghệ Phần mềm

14

10,0

14

1.2

Hệ thống Thông tin

11

10,0

11

1.3

Khoa học Máy tính

4

10,0

4

1.4

Truyền dữ liệu và Mạng máy tính

5

10,0

5

2

Công nghệ điện tử - viễn thông

21

10,0

21

3

Vật liệu và linh kiện Nanô

4

10,0

4

4

Vật liệu và linh kiện Nanô
(Liên kết với ĐHQGTPHCM)

12

10,0

12

5

Công nghệ thông tin
(Liên kết với ĐH Hồng Đức)

1

10,0

1

Tổng :

72

72

6

Cơ học
(Liên kết với Viện Cơ học)

3

10.0

3

Chỉ tiêu
của Viện

STT

Ngành/Chuyên ngành
đào tạo

Số thí sinh đủ
điểm xét tuyển

Điểm
trúng tuyển

Số thí sinh
trúng tuyển

Ghi chú

Khoa Sư phạm

1

Quản lí giáo dục

28

11.5

28

2

Sư phạm Toán

2

12.5

2

3

Sư phạm Vật lí

4

10.0

4

4

Sư phạm Hóa học

5

11.0

5

5

Sư phạm Sinh học

6

12.5

6

Tổng số :

45

45

Khoa Quản trị Kinh doanh

1

Quản trị kinh doanh

24

12.5

24

Tổng số :

24

24

Xin thêm 14 chỉ tiêu

Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên Lí luận Chính trị

1

Triết học

10

12.0

10

2

Kinh tế chính trị

10

10.0

10

3

Lịch sử Đảng CSVN

8

12.0

8

4

CNXHKH

16

10.0

16

Tổng số :

44

44

Xin thêm 25 chỉ tiêu

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển Giáo dục

1

Quản lí giáo dục

9

11.5

9

Tổng số :

9

9

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

1

Khoa học môi trường

2

10.0

2

2

Khoa học môi trường
(Liên kết với Viện KH Thủy Lợi)

3

10.0

3

Tổng số :

5

5

Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển

1

Việt Nam học

19

11.0

19

Tổng số :

19

19


 Đại học Quốc gia Hà Nội - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :