Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Các quyết định về nhân sự lãnh đạo Viện Công nghệ thông tin
- Ngày 28/4/2008, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Quyết định số 1544/QĐ-TCCB cử GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, phụ trách Viện Công nghệ Thông tin đến khi có quyết định mới.

- Ngày 28/4/2008, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Quyết định số 1555/QĐ-TCCB bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đình Hóa, phó giáo sư, tiến sĩ, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, tiếp tục giữ chức Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin đến khi hết tuổi quản lý.

- Ngày 28/4/2008, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Quyết định số 1556/QĐ-TCCB bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hà, giảng viên, tiến sĩ, Phó Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, giữ chức Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin.

 Đại học Quốc gia Hà Nội - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   |