Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH Đảng bộ ĐHQGHN
Ngày 1/8/2008, Hội nghị giữa nhiệm kỳ của BCH Đảng bộ ĐHQGHN đã được tổ chức dưới sự chủ trì của đ/c Phạm Trọng Quát - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN.

Tham dự hội nghị có đ/c Nguyễn Thanh Sơn  - Phó Ban Tổ chức thành ủy cùng các cán bộ thuộc Văn phòng và một số ban ngành.

 

Hội nghị đã nghe đ/c Phạm Trọng Quát thay mặt thường vụ Đảng ủy trình bày báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III. Trải qua nửa nhiệm kỳ, từ tháng 10/2005, Đảng ủy đã lãnh đạo toàn Đảng bộ từng bước phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, Đảng ủy đã xây dựng chương trình hành động và chỉ đạo xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2010 và tầm nhìn 2020, làm cơ sở định hướng lãnh đạo Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt nhiệm kỳ.

 

Hội nghị thống nhất đánh giá của Đảng ủy về những kết quả cơ bản đã đạt được trong thời gian qua, đó là: Cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo hướng đại học nghiên cứu được tiếp tục hoàn chỉnh; đội ngũ cán bộ tiếp tục được phát triển theo hướng chuẩn hóa; lộ trình nâng cao chất lượng đào tạo hướng tới chuẩn khu vực và quốc tế tiếp tục được thực hiện nghiêm túc; hoạt động khoa học công nghệ không ngừng được mở rộng về quy mô và nâng cao về giá trị; công tác chính trị tư tưởng tiếp tục được đẩy mạnh...

 

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng nghiêm túc đánh giá một số tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm để khắc phục. Đó là một số đơn vị chưa xây dựng được lộ trình cũng như kế hoạch, giải phát quyết liệt mang tính đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế, công tác xây dựng đội ngũ đặc biệt là đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý còn chưa được triển khai mạnh mẽ; hoạt động KHCN còn chưa có sự phát triển đồng đều giữa các nhóm ngành, đơn vị; chưa có nhiều công trình khoa học và sản phẩm công nghệ đột phá, mang tầm quốc tế; công tác kế hoạch tài chính còn một số tồn tại cần khắc phục; hình thức giáo dục chính trị tư tưởng chưa phong phú; Dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc tiến độ chậm so với kế hoạch, phương thức thực hiện, hệ thống thực hiện dự án chưa phù hợp với độ phức tạp, đặc thù, hiệu quả của toàn dự án.

 

Trên cơ sở đánh giá nghiêm túc nguyên nhân và bài học kinh nghiệm về những mặt làm được và chưa làm được, Hội nghị đã thống nhất mục tiêu của Đảng bộ trong nửa nhiệm kỳ còn lại là tiếp tục phát huy mọi nguồn lực, triển khai mạnh mẽ những công việc đã triển khai trong nửa đầu nhiệm kỳ, tạo những bước đột phát rõ nét về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm đẩy mạnh phát triển ĐHQGHN thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo định hướng đại học nghiên cứu, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín trong hệ thống giáo dục đại học nước nhà và trên thế giới, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội đất nước. Hội nghị cũng đã xác định các phương hướng chính và một số giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu trên, đồng thời thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ III.

 

Hội nghị cũng đã nghe và thảo luận báo cáo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2008-2009, xác định những nhiệm vụ trọng tâm của năm học trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức cán bộ, công tác điều hành, công tác kiểm định chất lượng, công tác tài chính và xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

 

Trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ chung, Văn phòng và các Ban chức năng có trách nhiệm cụ thể hóa thành những chương trình, đề án, kế hoạch công tác cụ thể trong từng lĩnh vực, hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện. Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học của ĐHQGHN xây dựng kế hoạch năm học cho đơn vị.

 Tin: Thanh Lan, Ảnh: Vũ Oanh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   |