Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
36.736 thí sinh đăng ký dự thi vào ĐHQGHN năm 2009

Kỳ thi tuyển sinh năm 2009, ĐHQGHN có 36.736 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 2.859 hồ sơ đăng ký dự thi vào Trường ĐH Công nghệ, 7.828 hồ sơ đăng ký dự thi vào Trường ĐHKHTN, 6.836 hồ sơ đăng ký dự thi vào Trường ĐHKHXH&NV, 5.970 hồ sơ đăng ký dự thi vào Trường ĐH Ngoại ngữ, 9.866 hồ sơ đăng ký vào Trường ĐH Kinh tế, 1.724 hồ sơ đăng ký dự thi vào Khoa Luật, 1.653 hồ sơ vào Khoa Sư phạm nay là Trường ĐH Giáo dục.

Xem chi tiết các thông tin về số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào ĐHQGHN năm 2009.


 

 Đại học Quốc gia Hà Nội - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   |