Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Đổi mới quản trị đại học, giải pháp quan trọng để tạo các giá trị mới
Đó là một trong những nội dung được nêu trong phát biểu của PGS.TS Phạm Trọng Quát - Phó Giám đốc ĐHQGHN tại Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2010 Trường ĐHCN, ngày 2/10/2010.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích của tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường ĐHCN đã đạt được trong năm học vừa qua, PGS.TS Phạm Trọng Quát nhấn mạnh: Năm học vừa qua mặc dù có sự biến động về nhân sự lãnh đạo nhà trường và cơ sở vật chất còn khó khăn song tập thể nhà trường về cơ bản đã đạt được những mục tiêu đề ra. Là thành viên trẻ trong ĐHQGHN, Trường ĐHCN đã phát huy được vị thế và uy tín của ĐHQGHN, xây dựng thương hiệu của nhà trường nói riêng cùng với việc giữ vững mục tiêu đào tạo chất lượng cao với việc thu hút sinh viên có điểm chuẩn cao trong các kỳ thi tuyển sinh đại học hàng năm. Nhà trường cũng là một đơn vị tiên phong của ĐHQGHN trong việc kiểm định chất lượng đào tạo theo chuẩn AUN, đi đầu và tích cực triển khai nhiệm vụ chiến lược với 2 chương trình đào tạo bậc đại học và 1 chương trình đào tạo bậc thạc sĩ, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chung của ĐHQGHN. Năm học vừa qua, Trường ĐHCN đã có sự quan tâm và đạt được những thành công ban đầu trong việc triển khai đào tạo tín chỉ và là một trong những địa chỉ thực hiện thành công mô hình liên thông, liên kết trong và ngoài ĐHQGHN.

PGS.TS Phạm Trọng Quát
Phó Giám đốc ĐHQGHN 

Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Trọng Quát lưu ý một số nội dung mà nhà trường cần đạt được trong năm học tới. Đó là: Tiếp tục thực hiện đổi mới quản trị đại học để tạo nên những bước đột phá; Đoàn kết, thống nhất mọi nguồn lực để phát triển nhà trường; Quyết tâm thực hiện chỉ tiêu năm học, đào tạo chất lượng cao tiến tới đạt chuẩn quốc tế, trong đó tập trung vào thực hiện Nhiệm vụ chiến lược trong đó hướng đến xây dựng một số Khoa, đơn vị đạt chuẩn quốc tế. Trường ĐHCN là đơn vị của ĐHQGHN có lợi thế lớn để hiện thực hóa nội dung này; Phát huy tiềm năng, lợi thế của đội ngũ cán bộ khoa học của nhà trường để thực hiện các đề tài nghiên cứu phục vụ xã hội đồng thời xây dựng các đề tài có qui mô lớn và tầm ảnh hưởng xã hội cao. Phát huy thế mạnh của ĐHQGHN, trong đó Trường ĐHCN cần chú trọng thực hiện các ngành khoa học công nghệ mũi nhọn dựa trên nền tảng khoa học cơ bản, khai thác cơ sở vật chất dùng chung của ĐHQGHN, gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo. Nhà trường tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ theo chuẩn quốc tế về trình độ, ngoại ngữ và khả năng hội nhập đồng thời mở rộng liên thông và liên kết. PGS.TS Phạm Trọng Quát đặc biệt lưu ý Trường ĐHCN phải là đơn vị tiên phong trong ĐHQGHN tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của nhà trường.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình - Hiệu trưởng đã đọc bản Báo cáo của Ban giám hiệu về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.

Trong khuôn khổ của hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 – 2011; Báo cáo thu – chi tài chính; Quy chế chi tiêu nội bộ và bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2010 – 2012.


 Đỗ Ngọc Diệp - Ảnh: Trường ĐHCN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   |