Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra
Trong hai ngày 9 và 10/11/2001 tại Ninh Bình, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra” do Ban Đào tạo chủ trì và Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục đồng tổ chức.

PGS.TS Phạm Trọng Quát – Phó Giám đốc ĐHQGHN tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị tập huấn có 120 đại biểu gồm đại diện Văn phòng, các Ban chức năng và các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN. Các đơn vị đã cử lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách và am hiểu về chương trình đào tạo tham dự Hội nghị tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, PGĐ Phạm Trọng Quát nhấn mạnh việc xây dựng chuẩn đầu ra cũng như hoàn thiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu xã hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS. A.Jenkins chuyên gia giáo dục Anh, ĐH Oxford Brooks chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo của một số đại học tiên tiến trên thế giới. Các đại biểu cũng được nghe báo cáo kết quả nghiên cứu, vận dụng cách tiếp cận CDIO xây dựng chuẩn đầu ra để áp dụng cho việc xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo. Đặc biệt, trong số này có báo cáo về việc xây dựng chuẩn đầu ra cho chương trình cử nhân chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại của Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN. Theo chương trình tập huấn, các đại biểu được chia làm 5 nhóm làm việc để thảo luận và tập dượt xây dựng chuẩn đầu ra, tham khảo các phiếu điều tra lấy thông tin về chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Trong phần tổng kết Hội nghị tập huấn, PGĐ Phạm Trọng Quát yêu cầu các đơn vị đào tạo phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra ở đơn vị mình đúng với nội dung, yêu cầu trong Văn bản hướng dẫn số 3109/HĐ-ĐHQGHN ngày 29/10/2010. Trước mắt, mỗi đơn vị đào tạo đăng ký xây dựng mới hoặc hoàn thiện tối thiểu một chương trình đào tạo gửi trước ngày 20/11/2010 để ĐHQGHN phê duyệt. Các đơn vị tiến hành làm thí điểm, rút kinh nghiệm để nhân rộng áp dụng cho các chương trình đào tạo khác.

Bên cạnh yêu cầu các đơn vị đào tạo làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong toàn thể cán bộ, sinh viên để có nhận thức đúng đắn và quyết tâm triển khai thực hiện, PGĐ Phạm Trọng Quát cho rằng, cần đặc biệt quan tâm, chú trọng tới việc thành lập nhóm chuyên gia giỏi bao gồm những cán bộ có trình độ, am hiểu sâu rộng và có nhiều kinh nghiệm; kế thừa và vận dụng những kinh nghiệm, kết quả của một số đơn vị thực hiện thành công đi trước, đồng thời điều chỉnh phù hợp với đặc thù đơn vị mình. Ngoài ra, trong việc xây dựng và hoàn thiện chương trình chuẩn đầu ra, các đơn vị cũng cần tập trung làm rõ những đặc trưng, bản sắc mang tính đặc thù của lĩnh vực, ngành đào tạo của mình.

Theo đánh giá của PGĐ Phạm Trọng Quát, Hội nghị đã giúp các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn về công tác xây dựng chuẩn đầu ra, xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo bằng cách tiếp cận CDIO. “Hầu hết các đại biểu đã nắm vững quy trình, kỹ năng xây dựng chuẩn đầu ra, xây dựng và hoàn thiện chương trình đào thạo theo nội dung, các bước trong văn bản hướng dẫn số 3109/HĐ-ĐHQGHN của ĐHQGHN”, PGĐ Phạm Trọng Quát cho biết.

Sau 2 ngày làm việc, Hội nghị đã thành công tốt đẹp, đạt mục tiêu tập huấn công tác xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra trên cơ sở tiếp cận phương pháp CDIO, phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ.

 PV - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   |