Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Đánh giá chính sách kích cầu của các nước Châu Á năm 2009
Đây là chủ đề hội thảo quốc tế do Trường ĐH Kinh tế tổ chức với sự tài trợ của Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Châu Á - ĐHQGHN.

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, một trong những người đồng chủ trì hội thảo cho biết: “Hội thảo đề cập và thảo luận về hai nội dung chính gồm Đánh giá tổng quan tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đến các nền kinh tế Châu Á; Quan điểm, phương thức và kết quả thực hiện chính sách kích thích kinh tế điển hình Châu Á và Việt Nam”,...

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế

Hơn 100 đại biểu là các chuyên gia kinh tế, tài chính ngân hàng của Việt Nam và quốc tế (Anh, Nhật Bản, NewZealand, Thái Lan,…) đã đến tham dự. 7 trong tổng số 25 báo cáo được trình bày, tập trung đánh giá tổng quan tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu đến các nền kinh tế châu Á; Phân tích quan điểm, phương thức và kết quả thực hiện các chính sách kích thích kinh tế của một số nền kinh tế điển hình châu Á; Đánh giá hiệu quả của các gói kích thích kinh tế và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam; Đánh giá chính sách kích thích kinh tế Việt Nam; Kinh nghiệm quốc tế và các khuyến nghị chính sách tài khóa quốc gia.

Các đại biểu cũng tập trung phân tích sâu hơn hiệu quả của các “chính sách kích cầu”, “gói chính sách kích thích kinh tế” nhằm chống suy giảm kinh tế và khủng hoảng tài chính trong năm 2009 của một số nước trên thế giới và Châu Á, trong đó có Việt Nam.

Theo các đại biểu, “gói chính sách kích thích kinh tế” đã cho ra những phương pháp hữu hiệu để giải quyết những vẫn đề cấp bách về duy trì tốc độ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô đối với tất cả các nước phải chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đồng thời đặt ra nhiều bài toán cần giải quyết, đặc biệt là bài toán cân đối vĩ mô.

Hội thảo đã đưa ra được những bài học quý báu, những tư vấn phát triển kinh tế và tác động qua lại của các chính sách trong “gói chính sách kích thích kinh tế” đối với Việt Nam và khu vực trong những năm tiếp theo cho các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các cơ quan lý luận và nghiên cứu.

 Phạm Toàn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :