Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Thông báo xét tặng Giải thưởng ĐHQGHN về khoa học công nghệ lần thứ I

Ngày 2/8/2005, ĐHQGHN đã có công văn số 293A/KHCN gửi các trường đại học, viện nghiên cứu, các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN về việc thông báo xét tặng Giải thưởng ĐHQGHN về khoa học công nghệ lần thứ nhất. Nội dung thông báo như sau:

Thực hiện Quyết định số 236/KHCN ngày 12/8/2003 của Giám đốc ĐHQGHN quy định về “Giải thưởng nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN” và tiến tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đại học Đông Dương - tiền thân của ĐHQGHN, năm 2006 ĐHQGHN sẽ tổ chức xét tặng Giải thưởng ĐHQGHN lần đầu tiên. Đây là giải thưởng cao nhất về khoa học công nghệ, dành cho công trình khoa học đặc biệt xuất sắc, có tầm vóc khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao, tiêu biểu cho hoạt động KH-CN của ĐHQGHN, được xét chọn 5 năm một lần.

Để thống nhất thực hiện, ĐHQGHN thông báo quy trình và thủ tục xét tặng Giải thưởng ĐHQGHN về khoa học công nghệ đợt năm 2006 như sau:

I. Đối tượng đăng ký xét giải thưởng:

a) Là công trình hoặc cụm công trình khoa học do các nhà khoa học công tác tại ĐHQGHN (hoặc tại các trường đại học tiền thân của ĐHQGHN) và được công bố, nghiệm thu hoặc đăng ký bản quyền trước ngày 30/10/2005, bao gồm: thành tựu khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu triển khai, sản xuất thử - thử nghiệm và chuyển giao công nghệ đã được công bố chính thức dưới dạng các bài báo khoa học, sách chuyên khảo, quy trình công nghệ, đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử - thử nghệm, sản phẩm khoa học công nghệ đã được nghiệm thu và đăng ký bản quyền tại Trung tâm Thông tin Tư liệu, Bộ Khoa học và Công nghệ.

b) Những công trình, cụm công trình khoa học đã được Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước không thuộc đối tượng xét tặng Giải thưởng ĐHQGHN.

II. Hồ sơ đề nghị xét giải thưởng khoa học công nghệ:

Như điều 7 và điều 10 trong Quyết định 236/KHCN ngày 12/8/2003, kèm theo nhận xét của phản biện và biên bản của Hội đồng thẩm định cấp cơ sở.

III. Quy trình và tiến độ thẩm định, xét duyệt:

Quy trình xét tặng Giải thưởng ĐHQGHN được tiến hành theo 2 cấp:

1. Cấp cơ sở:

Thủ trưởng đơn vị trực thuộc thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ sở (thực hiện phản biện kín). Thời gian tháng 12/2005.

2. Cấp ĐHQGHN:

Hồ sơ hoàn chỉnh đã được Thủ trưởng đơn vị trực thuộc tổ chức thẩm định cấp cơ sở và đề nghị xét giải thưởng nộp tại Ban Khoa học Công nghệ, chậm nhất là ngày 31/12/2005.

+ Vòng sơ khảo: Các hội đồng ngành/liên ngành thẩm định (thời gian tháng 1 và tháng 2 năm 2006)

+ Vòng chung khảo: Hội đồng giải thưởng Khoa học Công nghệ ĐHQGHN xét duyệt chính thức ( hoàn thành trước ngày30/4/2006).

IV. Công bố và trao giải thưởng:

- Giám đốc ĐHQGHN quyết định tặng Giải thưởng ĐHQGHN vào đầu tháng 5/2006.

- Lễ trao giải thưởng được tổ chức vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đại học Đông Dương tiền thân của ĐHQGHN 16/5/2006.

Đây là đợt xét tặng Giải thưởng ĐHQGHN đầu tiên, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đại học Đông Dương tiền thân của ĐHQGHN, bởi vậy có ý nghĩa hết sức quan trọng. ĐHQGHN đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thông báo rộng rãi tới các nhà khoa học và tổ chức thẩm định cấp cơ sở nghiêm túc theo quy định.

 ĐHQGHN - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 173, tháng 7/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :