Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Hội nghị đại biểu cán bộ công chức Trường ĐH Ngoại ngữ
Hội nghị được Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức vào ngày 13/4/2007 nhằm thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Kế hoạch - Tài chính, ĐHQGHN và toàn thể các đại biểu cán bộ công chức được bầu từ các đơn vị trong trường.

Sau khi nghe báo cáo của Hiệu trưởng về tình hình thực hiện Công văn số 2100/ KHTC ngày 29/11/2006 của Đại học Quốc gia Hà Nội hướng dẫn xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ đối với đơn vị sự nghiệp thuộc ĐHQGHN thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm vê tài chính; Báo cáo của Chủ tịch Công đoàn về kết quả tổ chức lấy ý kiến các đơn vị trong toàn trường cho văn bản dự thảo Quy chế, hội nghị đã tiến hành thảo luận sôi nổi, biểu quyết một số tiêu chuẩn, định mức quy định trong Quy chế và thông qua toàn bộ Quy chế.

 Tin: Thanh Tú - Ảnh: Đỗ Thiện Hòa
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :