Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Dùng thử CSDL điện tử của NXB Taylor & Francis và Scopus

Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng thông báo chương trình dùng thử CSDL điện tử:
1/ Sách điện tử của NXB Taylor & Francis
Được xây dựng trên nền tảng kinh nghiệm của hơn hai thế kỷ, tập đoàn xuất bản Taylor & Francis là một trong những tập đoàn xuất bản hàng đầu trên thế giới chuyên về sách và tạp chí Khoa học xã hội, Khoa học kỹ thuật và các Tạp chí chuyên ngành thuộc mọi lĩnh vực khoa học.
Taylor & Francis cung cấp đến người dùng các thông tin và kiến thức chất lượng cao để người dùng có thể ứng dụng hiệu quả vào công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu, góp phần vào sự phát triển của mỗi thị trường vùng khách hàng của Taylor & Francis là các nhà nghiên cứu, sinh viên, giảng viên và các chuyên gia cao cấp.
- Địa chỉ truy cập:
- Thời gian dùng thử: 13/10 đến 12/11/2014 (1 tháng)
- Chủ đề: Tất cả
2/ CSDL điện tử Scopus
Scopus ra đời vào tháng 11/2004, là cơ sở dữ liệu tóm tắt và trích dẫn lớn nhất của Elsevier chứa cả những nguồn học liệu nghiên cứu được phản biện kín và nguồn dữ liệu web giá trị. Với hơn 18,500 nhan đề tài liệu từ hơn 5,000 nhà xuất bản quốc tế, SciVerse Scopus cung cấp cho cộng đồng nghiên cứu nguồn dữ liệu tổng hợp, truy cập và tìm kiếm đơn giản, nhanh chóng để hỗ trợ cho nhu cầu nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, y học, khoa học xã hội, kể cả mới đây nhất là lĩnh vực nghệ thuật và nhân văn.
- Địa chỉ truy cập:
- Thời gian: 13/10 đến 11/12/2014 (2 tháng)
Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Phòng Tin học, Trung tâm Thông tin – Thư viện
ĐT: 04.3.7546.545

 Trung tâm TT-TV - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   |