Tin tức
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo
Diễn đàn Thanh niên ASEAN-Nhật Bản năm 2024
 (22/05/2024)
Chương trình International Leadership Camp 2024
 (21/05/2024)
Xét học bổng Kumho Asiana học kỳ 2, năm học 2023-20234
 (21/05/2024)
Thông tin LATS của NCS Bùi Thị Bích Ngọc
Tên đề tài: Tổ chức quản lý vùng biên giới Tây Nam dưới triều Nguyễn (1802-1858) (21/05/2024)
Một số văn bản mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội
Trong nửa đầu tháng 05 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động trong Đại học Quốc gia Hà Nội ở các lĩnh vực: Hành chính, đào tạo, tài chính, bảo hiểm xã hội. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau: (21/05/2024)
Cơ chế giải quyết khiếu nại dự án "Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội"
 (20/05/2024)
VNU – IS: xét tuyển sớm các chương trình cử nhân do ĐHQGHN cấp bằng và đồng cấp bằng năm 2024
 (20/05/2024)
Diễn đàn văn hóa thanh niên ASEAN lần thứ 19 và ASEAN+3 lần thứ 9
 (20/05/2024)
Quy định đào tạo thí điểm Chương trình ươm tạo tài năng từ bậc THPT tại ĐHQGHN
 (16/05/2024)
Chương trình học bổng Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý năm học 2024-2025
 (10/05/2024)
Những xu thế và thách thức trong đào tạo trực tuyến: Kinh nghiệm triển khai trên thế giới và bài học cho giáo dục đại học Việt Nam
 (08/05/2024)
Chính thức mở ngành cử nhân Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng
Ngày 26/4/2024 vừa qua, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã kí Quyết định 1683/QĐ-ĐHQGHN về việc Ban hành chương trình đào tạo bậc Cử nhân ngành Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng (ngành đào tạo thí điểm) và giao cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh từ năm 2024. (08/05/2024)
VNU - IFI: Hội thảo quốc tế “Dấu ấn Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ”
 (08/05/2024)
Chương trình học bổng Ươm tạo nhà khoa học trẻ KBSV-ĐHQGHN năm học 2023-2024
 (08/05/2024)
Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2024 chính thức quay trở lại
 (07/05/2024)
Một số văn bản mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính
Trong nửa cuối tháng 04 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động trong Đại học Quốc gia Hà Nội ở các lĩnh vực: Tài chính, thanh tra, kiểm tra, tuyển sinh. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau: (06/05/2024)
Năm học 2024, Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh 1150 chỉ tiêu cho 16 ngành đào tạo
 (04/05/2024)
Chương trình học bổng toàn phần của Chính phủ Ấn Độ ICCR năm 2024
 (03/05/2024)
Hướng dẫn triển khai đề tài cấp ĐHQGHN do đơn vị tự cấp kinh phí
 (03/05/2024)
Thông tin LATS của NCS Thiều Thị Thu Thảo
Tên đề tài: Chính sách công nghệ thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ theo hướng thân thiện với môi trường - Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội. (02/05/2024)
Trang :  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |