Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông báo về việc phân công cán bộ hướng dẫn luận án cho nghiên cứu sinh

Theo Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/05/2011 được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/09/2012 của Giám đốc ĐHQGHN, yêu cầu đối với cán bộ hướng dẫn luận án và tiêu chuẩn hướng dẫn luận án thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 59 và Khoản 2, Điều 60. Căn cứ thực tiễn công tác quản lý đào tạo tiến sĩ tại các đơn vị trong thời gian qua và để nâng cao chất lượng đào tạo, ĐHQGHN yêu cầu các đơn vị thực hiện việc phân công cán bộ hướng dẫn luận án cho nghiên cứu sinh (NCS) các khóa từ QH-2015 trở đi như sau:

- Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, có nhiều kinh nghiệm trong hướng dẫn NCS có thể độc lập hướng dẫn NCS nếu được đơn vị đào tạo chấp thuận;

- Tiến sĩ chưa có chức danh khoa học chỉ được tham gia đồng hướng dẫn NCS với vai trò hướng dẫn phụ;

- Trường hợp đặc biệt, tiến sĩ đúng chuyên ngành, chưa có chức danh khoa học nhưng có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học và nhiều công trình nghiên cứu có giá trị có thể độc lập hướng dẫn NCS nếu được đơn vị đào tạo đề nghị và Giám đốc ĐHQGHN xem xét chấp thuận bằng văn bản.

>>> Công văn số 2721/ĐHQGHN-ĐT

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   |