Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc ĐHQGHN

>>> Quyết định số 3858/QĐ-ĐHQGHN

Ngày 19/9/2017, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành quyết định số 3858 về việc phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Theo Quyết định, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt hoạt động và công tác của ĐHQGHN theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ giao; trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ, hoạt động lớn, quan trọng thuộc chức năng, nhiệm vụ của ĐHQGHN.

Phụ trách lĩnh vực công tác: Chiến lược và kế hoạch phát triển ĐHQGHN; Tổ chức cán bộ; Hợp tác và Phát triển; Truyền thông.

Phụ trách các đơn vị: Văn phòng ĐHQGHN; Ban Tổ chức Cán bộ; Ban Hợp tác và Phát triển; Trường ĐH Khoa học Tự nhiên; Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trường ĐH Ngoại ngữ; Trường ĐH Việt – Nhật; Ban Quản lý Trường ĐH Việt – Nhật;  Khoa Quản trị Kinh doanh.

Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức phụ trách lĩnh vực công tác: Khoa học và công nghệ; xếp hạng, kiểm định, đảm bảo chất lượng; Xuất bản; Thi đua khen thưởng và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

Phụ trách các đơn vị: Ban Khoa học – Công nghệ; Trường ĐH Công nghệ; Bệnh viện ĐHQGHN; Khoa Y-Dược; Viện Đảm bảo Chất lượng giáo dục; Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQGHN; Các viện nghiên cứu khoa học thành viên; Viện Quốc tế Pháp ngữ; Nhà xuất bản ĐHQGHN; Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trọ khởi nghiệp; Văn phòng Chương trình Tây Bắc; Tạp chí Khoa học.

Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải phụ trách lĩnh vực công tác: Kế hoạch, tài chính, cơ sở vật chất; Đầu tư xây dựng; Phát triển dự án; Phát triển cơ sở vật chất của ĐHQGHN tại Hòa Lạc; Ứng dụng công nghệ thông tin; Tuyển sinh; Khảo thí và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

Phụ trách các đơn vị: Ban Kế hoạch – Tài chính; Ban Xây dựng; Ban Quản lý các dự án; Trường ĐH Giáo dục; Quỹ Phát triển ĐHQGHN; Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc; Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN; Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN.

Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn phụ trách lĩnh vực công tác: Đào tạo phổ thông, đại học, sau đại học, liên kết quốc tế; Thanh tra và Pháp chế; Cải cách hành chính; Công tác Chính trị, Học sinh, Sinh viên , Cựu sinh viên và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

Phụ trách các đơn vị: Ban Đào tạo; Ban Thanh tra và Pháp chế; Ban Chính trị và Công tác Học sinh, Sinh viên; Trường Đại học Kinh tế; Khoa Quốc tế; Khoa Luật; Khoa các Khoa học liên ngành; Trung tâm Thông tin Thư viện; Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh; Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên; Câu lạc bộ Cựu sinh viên ĐHQGHN.

- Ban Giám đốc ĐHQGHN

- Thủ tướng bổ nhiệm Phó Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 BT - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   |