Quốc tế
Trang chủ   >  Tin tức  >   Hợp tác - Phát triển  >   Quốc tế
Ban Thư ký Diễn đàn Hà Nội về Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2008
(Kèm theo Quyết định số 3048/QĐ-QHQT ngày 24 tháng 06 năm 2008)

1. PGS. TS. Vũ Ngọc Tú, Trưởng Ban QHQT, ĐHQGHN, Trưởng Ban

2. Ông Đinh Đức Long, Phó Trưởng Ban QHQT, ĐHQGHN, Uỷ viên

3. Th.S. Nguyễn Hồng Hạnh, Ban QHQT, ĐHQGHN, Uỷ viên

4. Th.S. Bùi Hồng Lâm, Ban QHQT, ĐHQGHN, Uỷ viên

5. Th.S. An Thuỳ Linh, Ban QHQT, ĐHQGHN, Uỷ viên

6. CN. Đinh Thị Thảo, Ban QHQT, ĐHQGHN, Uỷ viên

7. CN. Phạm Quỳnh Trang, Trung tâm HTNCCÁ, ĐHQGHN, Uỷ viên

8. CN. Vũ Thị Hồng Việt, Trung tâm HTNCCÁ, ĐHQGHN, Uỷ viên

9. Th.S. Trịnh Thị Hồng Quế, Phòng tài vụ, VP ĐHQGHN, Uỷ viên

 Đại học Quốc gia Hà Nội - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :