Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Thông báo của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

>>> Nguồn: Bộ GD&ĐT 
Ngày 22/5/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 365/ TB-BGDĐT về phiên họp thứ nhất của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú. Nội dung thông báo như sau:
Thực hiện Quyết định số 1225/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND), Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 20 tháng 5 năm 2014, Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT Bộ Giáo dục và Đào tạo đã họp phiên toàn thể lần thứ nhất dưới sự chủ trì của ông Trần Quang Quý, Thứ trưởng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng.
Tham dự phiên họp có 26 Thành viên (01 Thành viên vắng mặt có lý do, vẫn tham gia bỏ phiếu bầu) và Ban thư ký của Hội đồng. Trưởng ban thư ký báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ NGND-NGƯT do các hội đồng cấp tỉnh, hội đồng cấp cơ sở trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi về; báo cáo tình hình đơn thư phản ánh về việc đề nghị xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT ở một số đơn vị. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các Thành viên Hội đồng, Thứ trưởng Trần Quang Quý kết luận:
- Danh hiệu NGND, NGƯT là danh hiệu vinh dự Nhà nước nhằm tôn vinh những nhà giáo, cán bộ quản lý có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có tài năng sư phạm, có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của đất nước, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội, được học trò, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. Do vậy, việc bình xét cần phải được tiến hành cẩn trọng, đảm bảo đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn.
- Danh sách sơ duyệt đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT được đăng tải trên Báo Giáo dục và Thời đại, Website Bộ Giáo dục và Đào tạo, gửi về các Hội đồng cấp tỉnh và các Hội đồng cơ sở trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Hội đồng đã đề cử tổ kiểm phiếu bầu. Tổ kiểm phiếu đã làm việc theo đúng quy định.
Kết quả bỏ phiếu sơ duyệt các nhà giáo đủ điều kiện xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT đưa vào danh sách bỏ phiếu tán thành phiên họp toàn thể lần thứ hai (có Danh sách kèm theo).
Đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT các trường, đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Đại học Quốc gia thông báo kết quả sơ duyệt tới toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị.
Các ý kiến phản hồi gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 30/5/2014.
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ LẦN THỨ 13, NĂM 2014 (Kèm theo Thông báo số 365 /TB-BGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2014)
I. Nhà giáo Nhân dân
TT
Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác
 
Tỉnh Quảng Ninh (1)
1.              
Ông Lưu Xuân Giới, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
 
Thành phố Hải Phòng (1)
2.              
Ông Phạm Văn Cương, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng
 
Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc (1)
3.              
Thạc sỹ Đinh Thị Kim Phương, Hiệu trưởng trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc
 
Trường Đại học Giao thông Vận tải (1)
4.              
GS.TS Đỗ Đức Tuấn, Giảng viên cao cấp Bộ môn Đầu máy-Toa xe, khoa Cơ khí, Trường Đại học Giao thông vận tải
 
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2)
5.              
GS.TS Đinh Quang Báo, Giảng viên cao cấp, Viện nghiên cứu sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
6.              
PGS.TS Lê Đình Trung, Giảng viên khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 
 Đại học Huế (2)
7.              
GS.TS. Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
8.              
PGS.TS. Trần Văn Minh, Giảng viên chính, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
 
Trường Đại học Mỏ - Địa chất (1)
9.              
GS.TS Lê Khánh Phồn, Nguyên Giảng viên, Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (1)
10.           
GS.TS Nguyễn Đức Chiến, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
Đại học Quốc gia Hà Nội (5)
11.           
GS.TS. Nguyễn Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
12.           
GS.TS. Nguyễn Văn Khánh,Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
13.           
GS. TSKH. Lưu Văn Bôi,Giảng viên Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
14.           
GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng, Chủ nhiệm Bộ môn Đại số hình học Tôpô, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
15.           
GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc, Giảng viên cao cấp, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội
 
Đại học Thái Nguyên (2)
16.           
GS.TS Đặng Kim Vui, Giám đốc Đại học Thái Nguyên
17.           
PGS.TS Nguyễn Văn Khải, Nguyên Giảng viên chính, Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên
 
 Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh (1)
18.           
PGS.TS Bùi Văn Miên, Trưởng phòng quản lý Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
 
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (1)
19.           
GS.TS Phan Thị Tươi, Giảng viên, khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Trường Đại học Bách Khoa
 
Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo (1)
20.           
PGS. TS Tạ Đức Thịnh, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo
II. Nhà giáo Ưu tú
TT
Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác
 
Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (2)
1.          
PGS. TS Nguyễn Xuân Nghị, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp