Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Quy định quản lý và tổ chức liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài ở ĐHQGHN

Ngày 7/8/2020, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý và tổ chức liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài ở ĐHQGHN.

Quy định gồm 9 chương, 34 điều, thay thế Quyết định số 3888/QĐ-ĐHQGHN ban hành ngày 14/10/2015.

Văn bản quy định về công tác quản lý và tổ chức liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài ở ĐHQGHN, áp dụng với các đơn vị đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ tương ứng gồm các trường đại học thành viên và viện nghiên cứu khoa học thành viên, các khoa và viện trực thuộc và các tập thể, cá nhân có liên quan trong các hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài ở ĐHQGHN.

Quy định này áp dụng đối với việc mở mới, gia hạn và điều chỉnh chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài cấp văn bằng và các chương trình liên kết đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ/chứng nhận ở ĐHQGHN.

Phụ lục ban hành kèm Quy định tại đây.

Chi tiết văn bản tại đây.

 Vũ Thúy
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   |