Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình cấp học bổng từ Quỹ YAMADA, Nhật Bản năm 2011

>>> Tải về công văn số 3605/ĐHQGHN-CTHSSV (PDF)
>>> Tải về mẫu hồ sơ đăng ký của sinh viên (Doc, PDF)
>>> Tải về mẫu tổng hợp danh sách sinh viên (Exel, PDF)
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình cấp học bổng từ Quỹ học bổng YAMADA, Nhật Bản năm 2011 cho sinh viên của ĐHQGHN như sau:
1. Chỉ tiêu học bổng của ĐHQGHN: 100 suất
2. Trị giá mỗi suất học bổng: 200 đô la Mỹ/suất/ năm học
3. Tiêu chuẩn và đối tượng tuyển chọn
- Sinh viên hệ đại học chính quy;
- Có kết quả học tập năm học 2010 - 2011 đạt loại khá trở lên;
            - Có kết quả rèn luyện năm học 2010 - 2011 đạt loại tốt trở lên;
            - Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động xã hội;
            - Ưu tiên sinh viên thuộc các ngành khó tuyển sinh.
            - Chưa nhận được bất kỳ học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2011-2012.
4. Chỉ tiêu phân bổ

 
TT
 
Đơn vị
Số lượng hồ sơsinh viên
đơn vị gửi về ĐHQGHN
đề nghị xét học bổng
1
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
28 *
2
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
 28 *
3
Trường Đại học Ngoại ngữ
22
4
Trường ĐH Công nghệ
18
5
Trường Đại học Kinh tế
13
6
Trường Đại học Giáo dục
4**
7
Khoa Luật
7
Tổng cộng
120

 Ghi chú:
* Trong 28 chỉ tiêu cho sinh viên đại học của Trường ĐH KHTN và Trường ĐH KH XH&NV, có 3 chỉ tiêu là sinh viên Trường Đại học Giáo dục.
** Chỉ tiêu của Trường Đại học Giáo dục dành cho sinh viên năm thứ 4.
5. Hồ sơ xét tuyển học bổng
- Bảng điểm năm học 2010 - 2011 có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Bản tự khai của sinh viên (theo mẫu);
- Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng;
- Các giấy tờ liên quan, nếu có.
Đề nghị các đơn vị gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác HSSV) theo đường văn thư và thư điện tử (Email: oanhvt@vnu.edu.vn) hạn cuối cùng là ngày 15/12/2011. ĐHQGHN chỉ xét chọn những hồ sơ được gửi đúng thời hạn và đúng mẫu./.

 VNU Media - Ban Chính trị và Công tác HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :