Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Xét chọn sinh viên nhận học bổng Thakral - In Sewa năm học 2012-2013
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị Chương trình xét cấp học bổng của tổ chức Từ thiện In Sewa Ltd, Singapore (gọi tắt là Học bổng Thakral - In Sewa) cho sinh viên của ĐHQGHN năm học 2012-2013 như sau:

1. Đối tượng và tiêu chí xét chọn:

+ Sinh viên đã được nhận học bổng Thakral - In Sewa năm học 2011-2012, có kết quả học tập đạt loại giỏi và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên (không tính đối với sinh viên khuyết tật).

+ Trong năm học 2011-2012 vừa qua, nếu sinh viên nào đã được nhận học bổng mà không đáp ứng được yêu cầu trên sẽ được thay thế bằng sinh viên khác cùng khóa học, cùng giới tính (để đảm bảo tỷ lệ nam/nữ theo yêu cầu của nhà tài trợ) và đáp ứng yêu cầu cụ thể sau:

+ Có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có hộ khẩu thường trú thuộc Khu vực I hoặc Khu vực II (Căn cứ theo chính sách ưu tiên theo khu vực của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Năm học 2011-2012, có kết quả học tập đạt loại giỏi và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

+ Chưa nhận được được bất kỳ học bổng ngoài ngân sách nào trong năm 2012-2013.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 6.000.000 đồng/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng: toàn ĐHQGHN là 30 suất.

>>> Các file đính kèm.

>>> Mẫu tập hợp danh sách.

>>> Số:  3045 /ĐHQGHN-CTHSSV

 VNU Media - Ban CT - HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :