Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được công văn số 893/CV-QKH của Quỹ Khuyến học Việt Nam về việc tiếp tục triển khai chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ do Quỹ Khuyến học Việt Nam và Hội Thiện nguyện VNHelp California tài trợ năm học 2012-2013.
ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về chương trình học bổng này như sau:
1. Đối tượng
- Sinh viên 2 trường: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Công nghệ;
- Sinh viên đã được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2011-2012;
- Năm học 2011-2012 đạt kết quả học tập loại trung bình trở lên, có tư cách đạo đức tốt;
- Chưa nhận bất cứ học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2012-2013.
2. Giá trị mỗi suất học bổng: 250 USD/sinh viên/năm học.
3. Thời gian cấp học bổng: Sinh viên sẽ được nhận học bổng liên tục từ lần nhận đầu tiên đến khi kết thúc khóa học nếu duy trì được kết quả học tập.
4. Hồ sơ đăng ký học bổng
- Bảng điểm năm học 2011 - 2012 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Bài luận bằng tiếng Việt, có độ dài khoảng 01 trang A4, đánh máy. Bài viết có tiêu đề: Học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2012 - 2013, Ghi rõ: Tên sinh viên, Tên trường, Địa chỉ liên hệ: Điện thoại, Email. Nội dung bài viết “Em đã sử dụng số tiền học bổng năm học trước vào việc gì? Được nhận tiếp học bổng năm nay thì sẽ sử dụng số tiền đó và việc gì? Nếu điểm học tập bị kém hơn năm ngoài thì giải thích lý do”;
- Thư cảm ơn Quỹ học bổng;
- Các giấy tờ (bản photo, nếu có) về: thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội, hoạt động hỗ trợ cộng đồng… 
ĐHQGHN đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng này tới sinh viên và tiến hành xét chọn sinh viên theo đúng yêu cầu.
Danh sách (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị xét học bổng của sinh viên gửi về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác HSSV) theo đường văn thư và thư điện tử: oanhvt@vnu.edu.vn hạn cuối cùng là 16h00 ngày 10 tháng 12 năm 2012.
ĐHQGHN chỉ xét chọn những hồ sơ được gửi đúng hạn và đúng mẫu./.
>>> Văn bản đính kèm:

 

 VNU Media - Ban Chính trị và Công tác HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :