Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình học bổng Annex học kỳ 2, năm học 2018-2019

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng của Công ty TNHH Điện tử Annex (gọi là Học bổng Annex) học kỳ 2, năm học 2018-2019 như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên đã được nhận học bổng Annex học kỳ 1, năm học 2018-2019 (theo danh sách); trong học kỳ 1, năm học 2018-2019 có kết quả học tập đạt từ 2.8 trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên.

- Nếu sinh viên đã được nhận học bổng Annex mà không đáp ứng yêu cầu thì sẽ được thay thế bằng sinh viên khác đủ điều kiện trên và có hoàn cảnh khó khăn.

2. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN là 25 sinh viên

Phân bổ chỉ tiêu tại các đơn vị như sau:

TT

Đơn vị

Số lượng

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

2

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

2

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

(Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc)

10

4

Trường Đại học Công nghệ

2

5

Trường Đại học Kinh tế

2

6

Trường Đại học Giáo dục

4

7

Khoa Luật

1

8

Khoa Y Dược

2

Tổng cộng

25

3. Trị giá học bổng

Giá trị mỗi suất học bổng 3.500.000 đồng/01 sinh viên/01 học kỳ. Sinh viên có thể tiếp tục được nhận học bổng trong thời gian học đại học nếu đáp ứng yêu cầu.

4.  Hồ sơ đăng ký học bổng

a) Đối với những sinh viên đã được nhận học bổng Annex:

- Bảng điểm học kỳ 1, năm học 2018-2019 có xác nhận của đơn vị đào tạo;

b) Đối với những sinh viên nhận học bổng lần đầu:

- Đơn xin học bổng, có dán ảnh, có xác nhận của đơn vị đào tạo (theo mẫu);

- Thông tin sinh viên (theo mẫu, viết bằng tiếng Việt; riêng đối với sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, viết thêm 01 bản bằng tiếng Trung Quốc);

- Bảng điểm học kỳ 1, năm học 2018-2019 có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản photo các giấy chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Annex học kỳ 2, năm học 2018-2019, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, đồng thời gửi công văn và hồ sơ đề cử học bổng tới Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) và gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) qua địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 6/3/2019.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn theo yêu cầu trên thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình.

Trân trọng thông báo./.                                                            

 

Danh sách sinh viên xét nhận học bổng Annex học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

 

TT

Họ và tên

Giới tính

Dân tộc

Ngành học

Khóa học (QH)

 
 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

1

Tăng Thị Diên

Nữ

Kinh

Vật lý học

QH.2016.T

 

2

Lê Thế Thái

Nam

Kinh

Sinh học

QH.2018.T

 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

3

Dương Thị Sen

Nữ

Tày

Khoa học quản lý

QH.2015.X

 

4

Trần Thị Thu

Nữ

Kinh

Quốc tế học

QH.2016.X

 

Trường Đại học Ngoại ngữ

 

5

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Nữ

Kinh

Ngôn ngữ Trung

QH.2016.F

 

6

Đào Thị Khánh Hòa

Nữ

Kinh

Ngôn ngữ Trung

QH.2018.F

 

7

Nguyễn Thị Hiền

Nữ

Kinh

Ngôn ngữ Trung

QH.2018.F

 

8

Bùi Thị Hiền

Nữ

Kinh

Ngôn ngữ Trung

QH.2016.F

 

9

Hoàng Thị Hạnh

Nữ

Kinh

Ngôn ngữ Trung

QH.2016.F

 

10

Nguyễn Thị Huyền

Nữ

Kinh

Ngôn ngữ Trung

QH.2016.F

 

11

Nguyễn Xuân Đông

Nam

Kinh

Ngôn Ngữ Trung

QH.2017.F

 

12

Ngô Thị Tâm

Nữ

Kinh

Ngôn Ngữ Trung

QH.2016.F

 

13

Hoàng Thị Kim Ngân

Nữ

Kinh

Ngôn Ngữ Trung

QH.2016.F

 

Trường Đại học Công nghệ

 

14

Nguyễn Đình Minh

Nam

Kinh

Khoa học máy tính

QH.2017.I

 

15

Đinh Thị Hiếu

Nữ

Mường

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

QH.2015.I

 

Trường Đại học Kinh tế

 

16

Lường Thị Trang

Nữ

Kinh

Quản trị Kinh doanh

QH.2018.E

 

17

Vũ Trang Nhung

Nữ

Kinh

Tài chính Ngân hàng

QH.2018.E

 

Trường Đại học Giáo dục

 

18

Lê Thị Thu Hà

Nữ

Kinh

Sư phạm Toán

QH.2016.S

 

19

Bùi Viết Trường

Nam

Mường

Sư phạm Ngữ văn

QH.2017.S

 

20

Bùi Thị Hồng Quế

Nữ

Mường

Sư phạm Lịch sử

QH.2015.S

 

21

Trần Thị Uyên

Nữ

Kinh

Sư phạm Lịch sử

QH.2016.S

 

Khoa Luật

 

22

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Nữ

Kinh

Luật Kinh doanh

QH.2018.L

 

Khoa Y Dược

 

23

Hà Anh Tuấn

Nam

Kinh

Dược học

QH.2014.Y

 

24

Hoàng Thị Huyền Trang

Nữ

Nùng

Y đa khoa

QH.2014.Y

 
 

 

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   |