Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2021 - 2022

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý (gọi tắt là học bổng Đinh Thiện Lý) năm học 2021 - 2022 cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có kết quả học tập đạt từ 2.8 điểm trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 (không xét đối với sinh viên tốt nghiệp ra trường năm 2021);

- Có hoàn cảnh khó khăn;

- Có tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội;

- Sinh viên nếu được nhận học bổng phải có trách nhiệm tham gia các hoạt động do Quỹ học bổng tổ chức, phát động.

2. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN

18 sinh viên, trong đó số lượng sinh viên đề cử tới Quỹ học bổng là 23. 

TT

Đơn vị đào tạo

Số lượng

1

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

4

2

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

4

3

Trường ĐH Ngoại ngữ

3

4

Trường ĐH Công nghệ

3

5

Trường ĐH Kinh tế

2

6

Trường ĐH Giáo dục

2

7

Trường ĐH Việt Nhật

1

8

Trường ĐH Y Dược

1

9

Khoa Luật

1

10

Khoa Quốc tế

1

11

Khoa Quản trị Kinh doanh

1

TỔNG CỘNG

23

3. Trị giá mỗi suất học bổng

Giá trị mỗi suất học bổng là 14.000.000 đồng/sinh viên/năm học. Học bổng được chuyển hàng tháng (1.400.000 đồng) vào tài khoản của sinh viên (mở tại Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank) theo từng học kỳ (mỗi học kỳ là 5 tháng).

4. Quy trình xét chọn

- ĐHQGHN gửi hồ sơ đề cử tới Quỹ học bổng;

- Quỹ học bổng xét duyệt hồ sơ, phỏng vấn trực tiếp sinh viên và quyết định.

- Thời gian và thủ tục xét cấp học bổng theo học kỳ: Học kỳ 1 vào tháng 6 và học kỳ 2 vào tháng 2 năm sau. Sau khi được nhận học bổng học kỳ 1, sinh viên phải nộp bổ sung bảng điểm của học kỳ 1 và giấy xác nhận tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội trong học kỳ 1 để Quỹ xét tiếp học bổng học kỳ 2.

Lưu ý: Nếu không đáp ứng tiêu chuẩn, sinh viên sẽ không được Quỹ trao học bổng kỳ 2 và đơn vị cũng không được đề cử sinh viên khác thay thế.

5.  Hồ sơ đăng ký học bổng

- 02 đơn xin cấp học bổng, có dán ảnh (01 bản tiếng Anh, 01 bản tiếng Việt); có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bảng điểm học kỳ 1, năm học 2020 - 2021, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền;

- Thư bày tỏ nguyện vọng bằng tiếng Anh (ghi rõ lý lịch bản thân, cảm tưởng và nguyện vọng của sinh viên);

- 02 thư giới thiệu của 2 thầy/cô giáo, có xác nhận của đơn vị đào tạo (mỗi thầy/cô giáo viết 01 thư riêng);

- Giấy chứng nhận tham gia công tác xã hội, có xác nhận của đơn vị tổ chức;

- Thông tin về số tài khoản của sinh viên tại Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank);

- Bản photo các chứng nhận liên quan khác (nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Đinh Thiện Lý, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, đồng thời gửi công văn kèm hồ sơ sinh viên tới ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) và gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) tới địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 14/05/2021.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này.

Trân trọng thông báo./.

 Phú Lợi
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   |