Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình học bổng Nitori, Nhật Bản năm học 2021-2022

Kính gửi: 

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

- Trường Đại học Kinh tế;

- Khoa Quốc tế.

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng quốc tế Nitori, Nhật Bản (gọi là học bổng Nitori) năm học 2021-2022 cho sinh viên ĐHQGHN như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Đối tượng: Sinh viên năm thứ 2, 3 ngành Kinh tế và Hóa học.

- Tiêu chuẩn:

+ Học kỳ 2, năm học 2020-2021 có kết quả học tập đạt loại xuất sắc và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

+ Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng.

Lưu ý: Năm học 2021-2022, những sinh viên có dự định du học trong thời gian từ 1 tháng trở lên và sinh viên có thu nhập từ công việc làm thêm như nhân viên công ty chính thức không thuộc đối tượng nhận học bổng.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 13.000.000 đồng/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 10 sinh viên

TT

Tên đơn vị

Chỉ tiêu

1

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

5

2

Trường ĐH Kinh tế

3

3

Khoa Quốc tế

2

Tổng cộng

10

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bảng điểm học kỳ 2, năm học 2020-2021 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Đơn đăng ký học bổng Nitori International Scholarship Application Form” (theo mẫu);

- Báo cáo “Nitori International Scholarship Foundation Student report” (theo mẫu);

- Bản photo thẻ sinh viên;

- Chứng nhận về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội cộng đồng, hoàn cảnh khó khăn…(nếu có);

Lưu ý: Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, ĐHQGHN đề nghị đơn vị chủ động hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên nộp hồ sơ đăng ký học bổng.

Hồ sơ sinh viên gửi dưới dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên. Hồ sơ bản gốc nộp khi có thông báo.

Đề nghị đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu; gửi công văn về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên), đồng thời gửi danh sách và hồ sơ sinh viên dạng pdf tới địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 9/11/2021.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng.

Trân trọng thông báo./.

 Bá Hưng - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   |