Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Kết thúc đợt 1 kỳ thi tuyển sinh sau đại học tại ĐHQGHN năm 2008: 24 thí sinh bị kỷ luật
Đợt 1 kỳ thi tuyển sinh sau đại học tại ĐHQGHN có 4 đơn vị tổ chức thi tuyển là các trường: ĐHKHTN, ĐHKHXH&NV, ĐHNN và Khoa Quản trị Kinh doanh.

1. Tình hình chung

Đại học Quốc gia đã thành lập Ban chỉ đạo tuyển sinh Sau đại học năm 2008 (viết tắt là BCĐ) gồm 10 thành viên. GS.TSKH Vũ Minh Giang làm Trưởng ban, GS.TSKH Nguyễn Hữu Công làm Phó trưởng ban và các thành viên còn lại bao gồm đại diện của Khoa Sau đại học, Ban Khoa học Công nghệ, Ban Thanh tra và ba trường thành viên tổ chức thi.

Các đơn vị đã thành lập Hội đồng tuyển sinh Sau đại học (viết tắt là HĐTS SĐH) của đơn vị mình. Các đơn vị tổ chức thi tuyển là các trường: ĐHKHTN, ĐHKHXH&NV, ĐHNN và Khoa Quản trị Kinh doanh đã thành lập các ban chức năng thực hiện các nhiệm vụ trong công tác thi tuyển như Ban Cơ sở vật chất, Ban Đề thi, Ban Coi thi, Ban Chấm thi…

Trong hai ngày 18 và 19/04/2008 BCĐ đã có buổi làm việc với 3 trường ĐHKHTN, ĐHKHXH&NV và ĐHNN về công tác tổ chức thi tuyển. Các đơn vị đều đã lên kế hoạch chi tiết các công việc liên quan tới kì tuyển sinh trên cơ sở phát huy và rút kinh nghiệm các kì tuyển sinh trước.

2. Tình hình thu nhận và xử lí hồ sơ đăng kí dự thi

Đến ngày 18/04/2008 các HĐTS SĐH đã cơ bản hoàn tất việc thu nhận hồ sơ của các thí sinh và đã chuyển danh sách thí sinh về HĐTS thuộc khối thi tương ứng.

Trong khoảng thời gian từ 16/04/2008 đến 29/04/2008 Ban chỉ đạo tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cùng với khoa Sau đại học đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị cho đợt thi và kiểm tra hồ sơ đăng kí dự thi tại tất cả các đơn vị. Việc kiểm tra hồ sơ đăng kí dự thi được tập trung vào các vấn đề về điều kiện văn bằng, thâm niên công tác, đối tượng ưu tiên, đối tượng được miễn thi ngoại ngữ,…

Nhìn chung, công tác thu nhận hồ sơ đăng kí dự thi tại các đơn vị thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên ở một số HĐTS vẫn tiếp nhận hồ sơ của một số thí sinh còn thiếu giấy tờ, đặc biệt là các văn bản minh chứng về thâm niên công tác, đối tượng ưu tiên.

Các số liệu cơ bản về tình hình kiểm tra hồ sơ như sau:

* Tổng số hồ sơ thu tại các đơn vị : 2929, trong đó:

- Thi đào tạo Thạc sĩ : 2191

- Thi đào tạo Tiến sĩ : 205

- Thi lấy Chứng chỉ NN : 533

* Số hồ sơ đã được BCĐ kiểm tra : 1085, trong đó:

- Số hồ sơ cần bổ sung giấy tờ : 66

- Số hồ sơ bị loại : 22

- Số thí sinh thuộc diện ưu tiên: 89

- Số thí sinh được miễn ngoại ngữ : 322

3. Tình hình làm đề thi và tổ chức coi thi

Trong ba ngày 16, 17 và 18/5/2008 việc tổ chức thi tuyển được diễn ra tại 4 điểm thi: Trường ĐHKHTN, Trường ĐHKHXH&NV, Trường ĐHNN và Khoa Quản trị kinh doanh. Công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc, an toàn, không xảy ra các sự cố lớn liên quan tới đề thi, cán bộ coi thi.

Các thành viên Ban chỉ đạo tuyển sinh thường xuyên túc trực tại các HĐTS SĐH tổ chức thi để theo dõi công tác tổ chức của các đơn vị và kịp thời chỉ đạo thực hiện những vướng mắc xảy ra. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng thanh tra của Bộ cũng đi điểm tra các địa điểm tổ chức thi và đánh giá cao tính nghiêm túc của các điểm thi.

Các số liệu cơ bản về tình hình tổ chức thi tuyển như sau:

- Số dự thi bậc đào tạo Thạc sĩ: 1869 thí sinh

- Số dự thi đào tạo Tiến sĩ: 214 thí sinh (có 17 thí sinh các đơn vị gửi thi)

- Số dự thi lấy Chứng chỉ NN: 461 thí sinh

- Số thí sinh bị kỉ luật: 24 thí sinh (22 thí sinh bị đình chỉ, 2 thí sinh bị khiển trách).

 Nguyễn Thị Hồng Minh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :