Hội thảo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Hội thảo
Mời gửi báo cáo hội thảo: "Trách nhiệm xã hội của các trường Đại học đối với lợi ích nhân loại”
Hiệp hội giáo dục quốc tế châu Á – Thái Bình Dương mời gửi báo cáo tham dự hội thảo “Trách nhiệm xã hội của các trường Đại học đối với lợi ích nhân loại”

Nội dung hội thảo:
1. Phát triển hệ thống giáo dục
- Phát triển cơ sở hạ tầng bậc đại học
- Quản lý và phát triển đổi mới
-   Đảm bảo chất lượng
2. Phát triển đội ngũ giảng viên và sinh viên đại học
- Tính năng động của sinh viên
- Tầm ảnh hưởng của mỗi công dân trên toàn thế giới
- Phát triển đội ngũ cán bộ đại học
3. Đại học và xã hội
- Đại học và ảnh hưởng xã hội
-   Đại học trong môi trường đa văn hóa
-   Nhận thức về môi trường
-   Học tập suốt đời
-   Mạng lưới xã hội
-   Kinh nghiệm học tập trong bối cảnh cuộc sống thực tế
-   Nhận thức ở bậc đại học về tổ chức ASEAN
-   Giáo dục đại học cho  ứng dụng trong công nghiệp và xã hội
-   Sinh viên với vấn đề lợi ích cộng đồng
Thời gian nộp bản tóm tắt báo cáo trước: Thứ bảy, 15/10/2011
Thời gian diễn ra hội thảo: 4-6/4/2012
Địa điểm: Bangkok, Thái Lan
Tìm hiểu thêm thông tin trên website: http://www.apaie.org/conference/2012/proposals.php

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :