Hội thảo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Hội thảo
Hội thảo quốc tế về môi trường năm 2010
Công nghệ xanh sẽ khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Khoảng 5 tỉ người ở các nước đang phát triển đã được hưởng lợi từ công nghệ này. Chính vì thế, cần phát triển công nghệ xanh để giúp cả những người nghèo nhất thế giới. Đây chính là tâm điểm của hội thảo quốc tế về môi trường năm 2010.

Đại học Hoá học, Đại học Sains Malaysia tổ chức Hội thảo quốc tế về môi trường năm 2010 với chủ đề: “Công nghệ xanh mang lại lợi ích cho những người nghèo nhất thế giới”, dự kiến diễn ra từ ngày 13/12 đến 15/12/2010, tại Penang, Malaysia.

NỘI DUNG CỦA HỘI THẢO

- Công nghệ xanh.

- Bảo tồn môi trường bền vững, nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy hiểm.

- Giải pháp mới và công nghệ bền vững đem lại lợi ích cho những người nghèo nhất thế giới.

- Phương án làm giảm ô nhiễm không khí, ô nhiễm phóng xạ và công nghệ kiểm soát.

- Tín chỉ carbon và dấu chân carbon.

- Đánh giá định kì, đánh giá rủi ro, đánh giá tác động đến sức khoẻ.

- Mở rộng khai thác và tận dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

- Đổi mới công nghệ và giải pháp mới về môi trường.

- Phát triển năng lượng an toàn.

- Nhận thức về môi trường, chính sách và luật lệ về môi trường.

- Những vấn đề khác liên quan đến môi trường.

NGÔN NGỮ SỬ DỤNG TRONG HỘI THẢO

Tiếng Anh.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Những người làm chính sách về môi trường, quan chức cấp cao của các chính phủ và các nhà quản lí. các nhà khoa học, các kĩ sư, các viện sĩ, nhà nghiên cứu, học viên sau đại học, cố vấn môi trường, các giám đốc và các nhà thầu, nhân viên bảo vệ môi trường và y tế, các tổ chức phi chính phủ về môi trường, doanh nhân,...

PHÍ ĐĂNG KÍ

Đối tượng

Giá

Đăng kí sớm

(trước 1/12/2010)

Đúng hạn

(sau 1/12/2010)

Người địa phương

800 RM

900 RM

Sinh viên địa phương

500 RM

600 RM

Người nước ngoài

400 USD

500 USD

- Sinh viên khi tham dự hội thảo không được dự liên hoan.

- Các tác giả trình bày trên hai tham luận sẽ phải trả thêm 250 RM hoặc 80 USD.

- Tham luận được đưa vào tài liệu của hội nghị khi ban thư kí đã nhận đủ phí.

HẠN THỜI GIAN

Hạn nộp tóm tắt tham luận: 31/5/2010

Trả lời đăng kí: 30/6/2010

Hạn đăng kí vào sổ: 1/12/2010

Bản tham luận đầy đủ: 30/12/2010

HƯỚNG DẪN TÓM TẮT THAM LUẬN

Tóm tắt (bản MS Word) có chủ đề trong phạm vi hội thảo nhưng không quá 2 trang A4. Trình bày được mục đích, đề ra tối đa 5 giải pháp và có tính khả thi. In một mặt (trái 3cm, phải 1,75 cm, trên, dưới 2,5 cm), khoảng cách chữ single. Ghi rõ địa chỉ, chức danh, điện thoại, email và số fax của tác giả. Tiêu đề cỡ chữ 16, chức danh, tài liệu tham khảo cỡ chữ 10 và phần nội dung cỡ chữ 12. Trừ những biểu tượng và đơn vị, sử dụng font Time New Roman. Sau khi được chấp nhận, tác giả nộp bản tham luận đầy đủ. Bản tóm tắt tham luận gửi cùng bản đăng kí qua email hoặc đĩa CD.

Mọi thông tin chi tiết xin truy cập vào địa chỉ:

icenv2010@eng.usm.my http://chemical.eng.usm.my/ICENV2010

MẪU ĐĂNG KÍ

Tải về tại đây

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :