Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Hoài Nam
Tên đề tài luận án: Phân tích phi tuyến động lực của vỏ làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên

 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Hoài Nam                   

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:                 13/03/1985                                           

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: 2934/QĐ-KHTN-CTSV ngày 07/09/2011 của Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: Phân tích phi tuyến động lực của vỏ làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên.

8. Chuyên ngành: Cơ học vật rắn                                  

9. Mã số: 62 44 01 07

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đào Văn Dũng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án phát triển đề xuất phương án gia cường gân thuần nhất cho các kết cấu FGM. Sử dụng điều này đã xây dựng các phương trình chủ đạo về ổn định động phi tuyến và dao động phi tuyến của vỏ thoải hai độ cong, vỏ trụ tròn, vỏ trống ES-FGM và vỏ cầu FGM đối xứng trục.

- Về ổn định động phi tuyến đã nhận được kết quả mới về lực tới hạn của một loạt các kết cấu: Panel trụ, vỏ thoải hai độ cong, vỏ trụ tròn, vỏ trống và vỏ cầu thoải FGM có và không có gân, hoàn hảo và không hoàn hảo. Sử dụng linh hoạt hàm độ võng một số hạng và ba số hạng.

- Về dao động phi tuyến, luận án đã nhận được các kết quả mới về các đặc trưng động lực của kết cấu dưới dạng hiển như: tần số dao động tự do tuyến tính, quan hệ biên độ -tần số dao động phi tuyến. Đã nhận được đáp ứng động lực và cho thấy các hiện tượng đặc thù trong quá trình dao động của kết cấu.

- Đã khảo sát bằng số các ảnh hưởng của gân, các tham số hình học, các tham số vật liệu, dạng lực ngoài, nền… đến đáp ứng động lực của kết cấu.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Luận án đã đưa ra những nhận xét có ý nghĩa có thể lấy làm tài liệu tham khảo cho thực tiễn kỹ thuật.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu phi tuyến động lực của các kết cấu tấm và vỏ FGM có gân gia cường lệch tâm chịu các tải nhiệt và cơ - nhiệt kết hợp.

- Nghiên cứu phi tuyến động lực của các kết cấu FGM và phủ mặt FGM có gân gia cường lệch tâm bằng các lý thuyết biến dạng trượt bậc nhất và bậc cao.

- Nghiên cứu phi tuyến động lực của các kết cấu có hình dạng phức tạp như vỏ nón, nón cụt, vỏ cầu nhẫn, panel nón, panel cầu nhẫn, vỏ tròn xoay làm bằng FGM và phủ mặt FGM.

- Nghiên cứu phi tuyến động lực các loại vỏ đa liên (có nhiều lỗ khoét), điều kiện biên đàn hồi, rời rạc… làm bằng vật liệu FGM.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Dao Huy Bich, Vu Hoai Nam, Nguyen Thi Phuong (2011), “Nonlinear postbuckling of eccentrically stiffened functionally graded plates and shallow shells”, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, 33(3), pp. 131-147.

2. Dao Huy Bich, Dao Van Dung, Vu Hoai Nam (2012), “Nonlinear dynamical analysis of eccentrically stiffened functionally graded cylindrical panels”, Composite Structures 94, pp. 2456 – 2473.

3. Dao Van Dung, Vu Hoai Nam (2012), “Nonlinear dynamic buckling of eccentrically stiffened functionally graded cylindrical shells subjected to axial compression”, Proceeding of the second international conference on Engineering Mechanics and Automation, Hanoi, pp. 226-235.

4. Dao Huy Bich, Dao Van Dung, Vu Hoai Nam (2013), “Nonlinear dynamical analysis of eccentrically stiffened imperfect functionally graded doubly curved thin shallow shells”, Composite Structures 96, pp. 384-395.

5. Dao Huy Bich, Dao Van Dung, Vu Hoai Nam, Nguyen Thi Phuong (2013),  “Nonlinear static and dynamic buckling analysis of imperfect eccentrically stiffened functionally graded circular cylindrical thin shells under axial compression”, International Journal of Mechanical Sciences 74, pp. 190-200.

6. Dao  Huy  Bich,  Dao Van  Dung,  Vu Hoai  Nam (2013), “Nonlinear  axisymmetric dynamic buckling and vibration of functionally graded shallow spherical shells under external pressure including temperature effects resting on elastic foundation”, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XI Thành phố Hồ Chí Minh, pp. 101-110.

7. Vu Hoai Nam, Nguyen Thi Phuong, Dao Huy Bich, Dao Van Dung (2014),

“Nonlinear static and dynamic buckling of eccentrically stiffened functionally graded cylindrical shells under axial compression surrounded by an elastic foundation”, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, 36(1), pp. 27-47.

8. Dao Van Dung, Vu Hoai Nam (2014), “Nonlinear dynamic analysis of eccentrically stiffened functionally graded circular cylindrical thin shells under external pressure and surrounded by an elastic medium”, European Journal of Mechanics A/Solids 46, pp. 42-53.

9. Dao Huy Bich, Dao Van Dung, Vu Hoai Nam (2014), “Nonlinear axisymmetric dynamic analysis of shallow spherical shells with functionally graded coatings under external pressure including temperature effects and resting on elastic foundation”, Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. Kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Cơ học, Hà Nội, pp. 25-30.

10. Dao Van Dung, Vu Hoai Nam (2014), “An analytical approach to analyze nonlinear dynamic response of eccentrically stiffened functionally graded circular cylindrical shells subjected to time dependent axial compression and external pressure. Part 1: Governing equations establishment”, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, 36(3), pp. 201-214.

11. Dao Van Dung, Vu Hoai Nam (2014), “An analytical approach to analyze nonlinear dynamic response of eccentrically stiffened functionally graded circular cylindrical shells subjected to time dependent axial compression and external pressure. Part 2: Numerical results and discussion”, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, 36(4), pp. 255-265.

12. Dao Van Dung, Dao Huy Bich, Vu Hoai Nam, “Nonlinear buckling and postbuckling analysis of axially loaded stiffened toroidal shells segments with FGM coatings surrounded by an elastic medium”, Submitted to European Journal of Mechanics A/Solids.

13. Dao Van Dung, Dao Huy Bich, Vu Hoai Nam, “Nonlinear dynamic buckling  analysis  of  axially  loaded  stiffened  toroidal shell  segments with FGM coatings surrounded by an elastic medium”, Submitted to Engineering Structures.

>>>>> Xem thông tin bản Tiếng Anh

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   |