Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Thanh Thủy
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu, tuyển chọn vi khuẩn đối kháng chống Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh cây trồng

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ THỊ THANH THỦY      

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 26 tháng 3 năm 1971                                            

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 3614 /QĐ-SĐH ngày 22/10/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu, tuyển chọn vi khuẩn đối kháng chống Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh cây trồng

8. Chuyên ngành: Vi sinh vật học                                              

9. Mã số: 62.42 01 07

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lê Như Kiểu, PGS.TS. Lại Thúy Hiền

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Phân lập, tuyển chọn mới được 2 chủng vi khuẩn B. subtilis ĐKB1 và P. fluorescens ĐKP1, ức chế mạnh vi khuẩn R. solanacearum gây bệnh héo xanh.

- Xác định được một số cơ chế chính kháng R. solanacearum là do 2 chủng VKĐK sinh kháng sinh Phenazine, Iturin A và siderophore tiêu diệt hoặc làm giảm tính độc của R. solanacearum.

- Sản xuất được chế phẩm vi sinh HX chứa 2 chủng VKĐK trên nền chất mang là: than bùn + 5% rỉ đường + 1% bột vỏ tôm cua có khả năng hạn chế 89,82% bệnh héo xanh cây ớt và 89,39% bệnh héo xanh cây lạc trên đồng ruộng.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Kết quả luận án cung cấp những luận cứ và cơ sở khoa học về hướng ứng dụng VSV đối kháng trong phòng chống bệnh héo xanh cây trồng nói chung, cây ớt và lạc nói riêng. Chế phẩm vi sinh (HX) thân thiện với môi trường có thể sử dụng rộng rãi sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong phòng chống hiệu quả bệnh héo xanh cây họ cà và cây họ đậu.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu các cơ chế đối kháng và các điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật đối kháng phát triển cũng như khả năng ức chế vi sinh vật gây bệnh thực vật cao hơn.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]. Lê Như Kiểu, Trần Quang Minh, Lê Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Huân (2010), “Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn đối kháng Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh lạc và vừng”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 48 (3), tr. 33 - 41.

[2]. Le Thi Thanh Thuy, Le Nhu Kieu (2012), “Selection of mix of strains of potential antagonistic bacteria for control of bacterial wilt of pepper and groundnut”, Journal of Vietnam Agricultural Science and Technology 1 (1), pp. 73–78.

[3]. Lê Thị Thanh Thủy, Lê Như Kiểu, Nguyễn Phương Nhuệ, Lại Thúy Hiền (2013), “Đặc điểm phân loại và khả năng đối kháng vi khuẩn gây bệnh héo xanh Ralstonia solanacearum của 2 chủng Bacillus ĐKB1 và Pseudomonas ĐKP1 phân lập từ đất trồng đậu”, Kỷ yếu “Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2013”, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 573-577.

[4]. Lê Thị Thanh Thủy, Lê Như Kiểu (2014), “Sản xuất và đánh giá hiệu quả chế phẩm vi sinh phòng trị bệnh héo xanh lạc tại Ứng Hòa, Hà Nội”, Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 13, NXB Nông nghiệp, tr. 96- 101.

[5]. Lê Thị Thanh Thủy, Lê Như Kiểu (2014), “Tiềm năng của việc ứng dụng chế phẩm vi sinh trong phòng chống bệnh héo xanh cây trồng tại miền Bắc Việt Nam”, Tạp chí NN&PTNT, tr. 113-119.

>>>>> Xem thông tin bản tiếng Anh.

 Cao Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :