Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Thị Thu Hà
Tên đề tài luận án: Thị xã Quảng Yên từ năm 1883 đến nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Thu Hà                                      

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     22/8/1986                                 

4. Nơi sinh: TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh số: 4023/QĐ-ĐT ngày 27/11/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Hình thức đào tạo: Chính quy; thời hạn từ tháng 12/2012 đến tháng 12/2015.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định số 259/QĐ-VNH, ngày 16/11/2015 của Viện trưởng Viện VNH&KHPT về việc gia hạn thời gian học tập thêm 12 tháng.

- Quyết định chuyển chương trình đào tạo số 273/QĐ-VNH, ngày 25/11/2015 của Viện trưởng Viện VNH&KHPT.

7. Tên đề tài luận án: Thị xã Quảng Yên từ năm 1883 đến nay

8. Chuyên ngành: Việt Nam học                                                             9. Mã số: 62220113

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: PGS.TS Phan Phương Thảo 

                                                            Hướng dẫn phụ: PGS.TS Hoàng Anh Tuấn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống và tổng thể về thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) từ năm 1883 đến nay;

- Luận án đã mang lại một nhận thức tổng quát, tích hợp về không gian lịch sử văn hóa Quảng Yên với những đặc trưng rõ nét.

- Luận án cung cấp những thông tin, tư liệu phong phú, đáng tin cậy về quá trình phát triển và biến đổi của thị xã Quảng Yên từ năm 1883 đến năm 2015 trên các lĩnh vực bộ máy chính quyền, xây dựng đô thị, kinh tế và văn hóa xã hội;

- Trên cơ sở phân tích những vấn đề cấp thiết đối với thị xã Quảng Yên trong quá trình phát triển, luận án đã đề xuất một số giải pháp về thể chế, kinh tế, xã hội và môi trường nhằm phát triển bền vững Quảng Yên.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Luận án góp phần nghiên cứu về Quảng Yên theo cách tiếp cận khu vực học và làm phong phú thêm những nghiên cứu về các khu vực/vùng trên lãnh thổ Việt Nam theo cách tiếp cận mới này.

- Luận án là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách của thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với mục tiêu xây dựng một đô thị Quảng Yên phát triển bền vững.

- Nội dung luận án và hệ thống tư liệu tham khảo được sưu tầm trong quá trình nghiên cứu sẽ là nguồn tài liệu có giá trị phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy. Đồng thời, thông qua kết quả nghiên cứu, luận án cũng góp phần giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước cho các thế hệ nhân dân Quảng Yên nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Vị thế của đô thị Quảng Yên trong vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ.

- Mối liên hệ giữa đô thị Quảng Yên với các đô thị khác miền Bắc Việt Nam.

- Xây dựng chính sách đặc thù nhằm phát triển đô thị Quảng Yên bền vững.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án (liệt kê theo trình tự thời gian):

[1] Phạm Thị Thu Hà (2015), “Dấu ấn người Thăng Long trong công cuộc khẩn hoang tại đảo Hà Nam, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh”, tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (số 377).

[2] Phạm Thị Thu Hà (2015), “Thích ứng với biến đổi khí hậu tại các đô thị ven biển Việt Nam. Trường hợp đô thị Quảng Yên”, tạp chí Tài Nguyên và Môi trường (số 228).

[3] Phạm Thị Thu Hà (2016), “Không gian lịch sử - văn hóa Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh)”,  tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (số 385).

[4] Phạm Thị Thu Hà (2016), Đô thị Quảng Yên thời kì Pháp thuộc, tạp chí Xưa và Nay (số 473).

 

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Thu Phương - VNU - IVIDES
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   |