Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Mai Thị Huế
Tên đề tài luận án: Bằng ngoại ngữ : 越南学生现代汉语离合词习得研究 Bằng tiếng Việt: Nghiên cứu quá trình thụ đắc từ li hợp trong tiếng Hán hiện đại của sinh viên Việt Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Mai Thị Huế            

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     09/11/1981                                      

4. Nơi sinh: Tuyên Quang

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2019/QĐ-ĐHNN ngày 31/12/2014 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn học tập theo Quyết định số 1812/QĐ-ĐHNN ngày 31/10/2017.

7.Tên đề tài luận án: Bằng ngoại ngữ : 越南学生现代汉语离合词习得研究

Bằng tiếng Việt: Nghiên cứu quá trình thụ đắc từ li hợp trong tiếng Hán hiện đại của sinh viên Việt Nam

8. Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Trung Quốc

9. Mã số: 9140234.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Ngọc Hàm

11. Tóm tắt các kết quả của luận án

Luận án tiến sĩ nhan đề “Nghiên cứu quá trình thụ đắc từ li hợp tiếng Hán hiện đại của sinh viên Việt Nam” đã khảo sát và phân tích hiện trạng thụ đắc từ li hợp của sinh viên Việt Nam, chỉ ra tần số sử dụng từ li hợp, lỗi sai trong lí giải và sử dụng thành phần chêm, phương thức lặp lại và hạn chế của giáo trình..., đồng thời chỉ ra đặc điểm quá trình thụ đắc từ li hợp, loại hình và nguyên nhân của lỗi. Trên cơ sở đó đưa ra trình tự thụ đắc, mô hình thụ đắc và những kiến nghị về dạy học từ li hợp cho sinh viên Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Luận án có khả năng ứng dụng vào dạy học tiếng Hán cho sinh viên Việt Nam và công tác biên phiên dịch tiếng Việt cũng như biên soạn giáo trình tiếng Hán.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo

- Nghiên cứu đối chiếu từ ly hợp với các phương thức biểu đạt tương ứng trong tiếng Việt

- Nghiên cứu chuyên sâu về phương pháp giảng dạy từ li lợp cho sinh viên Việt Nam    

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

(1) Đôi nét về từ li hợp trong tiếng Hán, T/c Ngôn ngữ & Đời sống, số 10 (240) (2015).

(2) Phân tích lỗi sai thường gặp khi sử dụng từ li hợp trong tiếng Hán hiện đại của sinh viên Việt Nam, T/c Khoa học Ngoại ngữ Quân sự, số 1 (2018).

 Cầm Tú Tài - VNU - ULIS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   |