Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2019 của ĐHQGHN

Năm 2019, ĐHQGHN tiếp tục tuyển sinh sau đại học theo phương thức đánh giá năng lực và xét tuyển đối với một số chuyên ngành. Kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2019 của ĐHQGHN như sau:

- Thời gian:

+ Đợt 1: tổ chức thi vào các ngày 20 và 21/4/2019;

+ Đợt 2: tổ chức thi vào các ngày 14 và 15/9/2019.

- Các HĐTS tổ chức thi và/hoặc xét tuyển bậc thạc sĩ: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Giáo dục, Trường ĐH Việt Nhật, Khoa Luật, Khoa Các khoa học liên ngành, Khoa Quản trị và Kinh doanh, Khoa Quốc tế, Viện Quốc tế Pháp ngữ.

- Các HĐTS tổ chức xét tuyển bậc tiến sĩ: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Giáo dục, Khoa Luật, Viện Công nghệ Thông tin, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Viện Trần Nhân Tông, Viện Tài nguyên và Môi trường.

- Hình thức tuyển sinh:

+ Thi tuyển theo phương thức truyền thống: 03 môn thi (Cơ bản + Cơ sở + Ngoại ngữ); cách tính điểm trúng tuyển lấy từ cao xuống thấp theo tổng điểm 02 môn Cơ bản và Cơ sở (môn Ngoại ngữ là môn điều kiện).

+ Thi tuyển theo phương thức thi truyền thống kết hợp ĐGNL: 03 môn thi (ĐGNL + Cơ sở + Ngoại ngữ); cách tính điểm trúng tuyển lấy từ cao xuống thấp theo điểm môn Cơ sở (ĐGNL và Ngoại ngữ là môn điều kiện).

+ Xét tuyển: hồ sơ + phỏng vấn + bài luận (nếu có) + ngoại ngữ (điều kiện); cách tính điểm trúng tuyển lấy từ cao xuống thấp theo kết quả đánh giá hồ sơ + phỏng vấn + bài luận (nếu có).

 >>> Cổng thông tin tuyển sinh sau đại học

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   |