Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS.TS Bùi Ngọc Trác

Năm sinh - mất: 1934 - 1989

sinh tại Ninh Bình

Học hàm, học vị: PGS. Tiến sĩ

Công tác tại Khoa: từ 1962 đến 1988

Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Lý luận và VH VN hiện đại từ 1977 đến 1983

Quá trình đào tạo

Đại học: 1961, Đại học Tổng hợp Hà Nội

Tiến sĩ: 1987 tại Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Các công trình khoa học đã công bố

Sách, giáo trình:

 1. Hướng dẫn kinh nghiệm viết truyện (in chung). NXB QĐND, 1976.
 2. Phấn đấu cho một nền sân khấu hiện thực XHCN (viết chung). NXB Văn hoá, Hà Nội, 1978.
 3. Cơ sở lý luận văn học (viết chung). NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1980.
 4. Tổng tập văn học Việt Nam (tập 34, chủ biên). NXB KHXH, 1985.
 5. Nguyên lý văn học (in chung). NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1986.
 6. Cuộc sống chống Mỹ cứu nước và con đường phát triển của kịch Việt Nam. NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1987.
 7. Những vấn đề phương pháp luận nghiên cứu văn học (viết chung). NXB KHXH, 1987.

Bài tạp chí, kỷ yếu:

 1. Bước chân và những con đường // Tạp chí VHNT, số 1/1973.
 2. Từ chân lý cuộc sống tới chân lý nghệ thuật // NCNT, số 2/1976.
 3. Sự hình thành và phát triển của hình tượng con người mới trong kịch Việt Nam // NCNT, số 4/1978.
 4. Nguyễn Vũ và những vơ kịch ngắn của anh // Văn nghệ.
 5. Miền Nam với Bắc ở trong thơ // Văn nghệ.
 6. Để nâng cao chất lượng sáng tác kịch hơn nữa // Báo cáo ở hội nghệ sĩ sân khấu.
 7. Vai trò của xung đột trong kịch hiện nay // Báo cáo đọc ở hội nghị khoa học Khoa.

Đề tài khoa học

 1. Mấy vấn đề nguyên lý văn học. Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản theo quan điểm mỹ họcMác - Lênin của đường lối văn nghệ của Đảng.

* Các công trình thống kê chưa đầy đủ (Ban biên soạn)

 ST - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   |