Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS.TS Nguyễn Văn Thịnh

Năm sinh: 1942 tại Thái Bình

Học hàm, học vị: PGS. Tiến sĩ

Công tác tại Khoa: từ 1980

Quá trình đào tạo

Đại học: 1962 - 1966, Đại học Tổng hợp, Hà Nội

Tiến sĩ: 1994 - 1996, tại trường Đại học KHXH&NV.

Các công trình khoa học đã công bố

Sách, giáo trình:

 1. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác- con người và sự nghiệp văn học. Sở văn hoá Hải Hưng xuất bản, 1979.
 2. Nguyễn Trãi ở Côn Sơn (chủ biên). Sở văn hoá và Hội văn học nghệ thuật Hải Hưng, 1980, giải thưởng VN “Côn Sơn”.
 3. Almanach – Những nền văn minh thế giới (viết chung). NXB Văn hoá thông tin, Hà Nội, 1996 (các phần: Chế độ khoa cử Trung Quốc thời trung đại, trang 856-860; Chế độ khoa cử ở Việt Nam, trang 860-867; Hệ thống quan chế Trung Quốc thời phong kiến, trang 867-882).
 4. Tuổi già - mối liên quan giữa các thế hệ (viết chung). NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, trang 53-58.
 5. Bia Văn miếu Hà Nội (dịch chung). NXB Thế giới, HN, 1997.
 6. Một số vấn đề về Nho giáo Việt Nam (viết chung). NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, trang 201-230.
 7. Nguyễn Trãi với quê hương Nhị Khê (viết chung). Hà Sơn Bình xuất bản.
 8. Phan Huy Chú và dòng văn Phan Huy (viết chung). Hà Sơn Bình xuất bản.
 9. Người Việt Nam ở Triều Tiên (viết chung). Viện Sử học.

Bài tạp chí, kỷ yếu:

 1. Văn sách đình đối – thể loại văn khoa cử tiêu biểu // Tạp chí Văn học, số 12/1996, trang 57-62.
 2. Văn sách đình đối thời Lê Thánh Tông với một số vấn đề thiết yếu về trị nước an dân // Kỉ yếu Hội thảo khoa học Lê Thánh Tông – con người và sự nghiệp, NXB ĐHQGHN, 1997, trang 395-406.
 3. 25 năm Bộ môn Hán Nôm, khoa Văn học, trường Đại học Khoa học xã hôi và nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội // Tạp chí Hán Nôm, số 1/1998, trang 3-6.
 4. Bác Hồ đọc bia ở Côn Sơn, Tạp chí Văn hoá
 5. Bức thư vua Xiêm gửi vua Nguyễn // Tạp chí Đông Nam Á
 6. Khoa cử Việt Nam và sự tương đồng dị biệt với Khoa cử Trung Quốc // Tạp chí Hán Nôm.
 7. 30 năm Viện Hán Nôm // Tạp chí Hán Nôm.
 8. Lê Quí Đôn sử dụng nguồn tư liệu để viết Vân đài loại ngữ // Tạp chí Hán Nôm
 9. Nguyễn Trãi trong thời kỳ nghỉ hưu ở Côn Sơn // Hội thảo về kỷ niệm 600 năm ngày sinh Nguyễn Trãi, 1980, ban Sử học.
 10. Hệ thống di tích về Nguyễn Trãi // Hội thảo kỷ niệm 600 năm ngày sinh Nguyễn Trãi năm 1980, Ban Văn hoá.
 11. Côn Sơn với đời sống thơ của Nguyễn Trãi // Hội thảo kỷ niệm 600 năm ngày sinh Nguyễn Trãi, 1980, ban Văn học.
 12. Gia huấn Việt Nam // Hội thảo Việt Nam học lần thứ nhất.
 13. Văn sách Đình đối Việt Nam những vấn đề nội dung và bút pháp // Hội thảo 45 năm 5 thành lập Khoa Văn học.
 14. Gia huấn với vấn đề gia phong xứ Nghệ // Hội thảo gia phong xứ Nghệ.
 15. Bài văn sách Đình đối của trạng nguyên Nguyễn Trực // Tạp chí khoa học- ĐHKHXH&NV.
 16. Bài văn sách Đình đối của trạng nguyên Lương Thế Vinh // Tạp chí khoa học- ĐHKHXH&NV.
 17. Bài văn sách Đình đối của trạng nguyên Đào Sư Tích // Thông báo Hán Nôm học.
 18. Giới thiệu Đề tài cấp nhà nước về bảo vệ và khai thác văn hoá Hán Nôm ở Huế // Kỷ yếu Hội thảo Di sản Hán Nôm Huế, 2003, trang 20-24.
 19. Nguồn thư tịch Hán Nôm Huế lưu trữ tại một số thư viện ở Hà Nội // Kỷ yếu Hội thảo di sản Hán Nôm Huế, 2003, trang 51-54.
 20. Hội thảo thông báo Hán Nôm Huế -2004 // Báo cáo đề dẫn.
 21. Đọc lại bài thơ Vãn xuân của Nguyễn Trãi
 22. Từ di sản Hán Nôm Huế đến văn hoa Hán Nôm Huế một bước tiến về nghiên cứu Hán Nôm vùng Huế // Hội thảo thông báo Hán Nôm Huế, 2004.
 23. Huế và văn hoá Hán Nôm Huế // Hội thảo thông báo Hán Nôm Huế, 2004.
 24. Nét sống động của văn hoá Hán Nôm Huế qua thư pháp và sáng tác Hán Nôm theo thể loại văn học cổ // Hội thảo thông báo Hán Nôm Huế, 2004.
 25. Văn bia chùa Kim chung tự // Kỷ yếu HT QT về phố Hiến.
 26. Khổng Tử với nền Nho học Việt Nam // Hội thảo quốc tế về Nho học tại Đài Loan.
 27. Văn Miếu Quốc Tử Giám và nền giáo dục Nho học cấp cao ở Việt Nam // in trong: Một số vấn đề nghiên cứu Nho giáo ở Việt Nam. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997, 1998.
 28. Một số điểm sáng tạo trong Khoa cử thời Lý // in trong: Lý Công Uẩn và vương triều Lý, NXB ĐHQG Hà Nội, 2001.

 ST - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   |