Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Dữ liệu phải đầy đủ chính xác
Chiều 1/6/2011, ĐHQGHN đã họp bàn về việc kê khai thông tin cán bộ và sinh viên trên cổng thông tin điện tử của ĐHQGHN dưới sự chủ trì của 2 Phó Giám đốc, PGS.TS Phạm Trọng Quát, GS.TS Nguyễn Hữu Đức.

 

Tại phiên họp, Phó Giám đốc Trung tâm ứng dụng Công nghệ thông tin Đào Kiến Quốc đã trình bày quá trình thực hiện xây dựng cổng thông tin cán bộ và cổng thông tin người học đến việc khai báo thông tin của các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN. Đến nay, các đơn vị đã tổ chức khai báo thông tin trên cổng thông tin điện tử, tuy nhiên dữ liệu vẫn chưa đầy đủ.

 

Đại diện lãnh đạo các đơn vị đã trao đổi về việc thực hiện, những vướng mắc trong quá trình khai báo, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm trong việc đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này tại đơn vị mình.

 

GS.TS Nguyễn Hữu Đức yêu cầu trong quá trình thực hiện khai báo, các đơn vị cần tiếp tục phản ánh những vướng mắc trong khi thực hiện về Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin để kịp thời chỉnh sửa tạo thuận lợi hơn cho người khai báo. Việc khai báo thông tin sẽ là một trong những tiêu chí để xét thành tích thi đua trong năm học. Phó Giám đốc cho biết, tháng 6/2011, ĐHQGHN sẽ công bố Cổng thông tin điện tử ĐHQGHN, tập trung vào 5 điểm chính, trong đó tài nguyên số là một trong những địa chỉ có nhiều tài liệu thiết thực cho cán bộ, sinh viên học tập và nghiên cứu, đồng thời tăng ảnh hưởng cổng thông tin điện tử, tăng thứ hạng trang web trong các trường đại học trên thế giới.

 

Trong khuôn khổ buổi họp, PGS.TS Phạm Trọng Quát biểu dương sự cố gắng của các đơn vị trong quá trình thực hiện khai báo. PGS.TS nhấn mạnh, cập nhật dữ liệu cổng thông tin cán bộ và cổng thông tin người học có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác quản lí, thống kê, tra cứu và lưu trữ. Tuy nhiên, để các cổng thông tin thực sự phát huy tác dụng thì dữ liệu phải đầy đủ, chính xác. Muốn vậy, cần sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các đơn vị và sự tham gia tích cực của tất cả cán bộ, giảng viên và sinh viên.

 

 

 


 

 

 

 Việt Hà
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   |