Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
15 tập thể và cá nhân thuộc ĐHQGHN được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
Ngày 9/8/2007, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ký quyết định số 859/2007/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 04 tập thể và 11 cá nhân của ĐHQGHN đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm học 2001- 2002 đến năm học 2005 - 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Các tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương lần này gồm có:

1. Phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

2. Phòng Kế hoạch – Tài vụ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

3. Bộ môn Hoá Lý, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

4. Trung tâm Nội trú Sinh viên;

5. Ông Nguyễn Quang Báu, Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Chủ nhiệm Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

6. Ông Bùi Sỹ Hiệp, Chuyên viên, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ;

7. Ông Trần Trọng Huệ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

8. Ông Nguyễn Văn Hùng, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

9. Ông Trịnh Lê Hùng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

10. Ông Phạm Quang Hưng, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

11. Ông Nguyễn Hải Kế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Chủ nhiệm Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;

12. Ông Lâm Bá Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;

13. Ông Kim Văn Tất, Thạc sĩ, Trưởng Khoa Ngoại ngữ chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ;

14. Ông Hoàng Chí Thành, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm bộ môn Tin học, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

Ông Phạm Hùng Việt, Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu công nghệ môi trường và phát triển bền vững, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :