Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
23 đề tài được nghiệm thu trong tháng 4/2008
Trong tháng 4/2008, có 23 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc ĐHQGHN thực hiện đã được nghiệm thu.

1. Đề tài “Tiểu thuyết Việt Nam 1975 – 2005: Những vấn đề thể loại” mã số: QX.06.29. Chủ trì: GVC. Bùi Việt Thắng, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

2. Đề tài “Nghiên cứu các từ loại tiếng Việt từ bình diện chức năng”. Mã số: QX.07.05. Chủ trì: GS.TS. Đinh Văn Đức, Khoa Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

3. Đề tài “Các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ học” mã số: QX.06.21. Chủ trì: TS. Nguyễn Văn Phúc, Khoa Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

4. Đề tài “Đối chiếu hành vi hỏi tiếng Việt, tiếng anh, tiếng Trung tren góc độ cấu trúc và sử dụng” mã số: QG.05.41. Chủ trì: TS. Chu Thị Thanh Tâm, Bộ môn Cơ sở văn hóa,Trường Đại học ngoại ngữ. Xếp loại: Khá.

5. Đề tài “Quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam (nghiên cứu theo góc độ lịch sử kinh tế)” mã số: QK.06.01. Chủ trì: ThS. Phạm Văn Chiến, Khoa Kinh tế chính trị,Trường Đại học Kinh tế. Xếp loại: Tốt.

6. Đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng tự học của sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn” mã số QG.05.39. Đồng chủ trì: PGS.TS. Lê Khanh và TS. Lê Thị Minh Loan, Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

7. Đề tài “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng bằng chùm nơtron của máy phát ING-3” mã số QGTĐ.06.01. Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Trung Tính, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

8. Đề tài “Nghiên cứu xác lập một số loại hình mỏ đá quí có triển vọng công nghiệp công nghiệp của Việt Nam” mã số: QGTĐ.05.01. Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Tuyết Nhung, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

9. Đề tài “Nghiên cứu bức xạ microlazer từ vật liệu Zno cấu trúc nano” mã số: QGTĐ.06.02. Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Thế Bình, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

10. Đề tài “Nghiên cứu và xác lập cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững vùng núi đá vôI Ninh Bình” mã số: QGTĐ.04.11. Chủ trì: GS.TS Trương Quang Hải, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

11. Đề tài “Chế tạo và nghiên cứu vật liệu Perovskite nhiệt điện” mã số: QG.06.04. Chủ trì: PGS.TS. Đặng Lê Minh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

12. Đề tài “Mô hình hóa hệ sinh thái Hồ Tây, Hà Nội nhằm bảo vệ và phát triển bền vững” mã số: QG.06.35. Chủ trì: PGS.TS Lưu Lan Hương, Phòng Sau Đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

13. Đề tài “Nghiên cứu, điều chế một số chất hấp phụ từ than tro bay và than hoạt tính để tách, tinh chế làm giàu và xác định dioxin bằng phương pháp sắc kí khí khối phổ” mã số: QG.06.06. Chủ trì: PGS.TS Đỗ Quang Huy, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

14. Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân loại của nấm men sinh bào tử bắn (ballistosporous yeast) phân lập từ lá cây ở Vườn quốc gia Cúc phương” mã số: QG.06.19. Chủ trì: Ths - NCS. Đào thị Lương, Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học. Xếp loại: Tốt.

15. Đề tài “Nghiên cứu đề xuất phương pháp kiểm định độ chính xác của mô hình số độ cao (lấy VD vùng trung du và miền núi phía Bắc)” mã số: QT.07.36. Chủ trì: TS. Trần Quốc Bình, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

16. Đề tài “Nghiên cứu khả năng mô phỏng khí hậu của mô hình CAM” mã số: QT.07.47. Chủ trì: TS. Trần Quang Đức, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

17. Đề tài “Tổ chức xử lý tri thức đồng thời trên các cụm máy của máy tính hiệu năng cao” mã số: QT.07.08. Chủ trì: PGS.TS. Đỗ Trung Tuấn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

18. Đề tài “Xây dựng mô hình xử lý cơ - sinh học trên cơ sở thiết bị CDW (Compact Device for Waste-processing)” mã số: QT.07.61. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Thị Diễm Trang, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

19. Đề tài “Nghiên cứu quy trình phân tích dư lượng một số kháng sinh họ floquinolon trong mẫu tôm” mã số: QT.07.57. Chủ trì: TS. Dương Hồng Anh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

20. Đề tài “Dàn khái niệm và áp dụng” mã số: QT.07.04. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Đức Đạt, Khoa Toán-Cơ-Tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

21. Đề tài “Phương trình vi sai phân ứng dụng trong hệ sinh thái” mã số: QT.07.05. Chủ trì: TS. Lê Đình Định, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

22. Đề tài “Nghiên cứu khai thác thiết bị địa chấn thăm dò “STRATA VISOR NZ” mã số: QT.07.15. Chủ trì: TS. Nguyễn Đức Vinh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

23. Đề tài “Xây dựng hệ đo điện trở đất đa cực” mã số: QT.07.19. Chủ trì: Ths. Trần Vĩnh Thắng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

 Ban Khoa học Công nghệ - ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   |