Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Xây dựng văn hóa đăng ký sở hữu trí tuệ
Chiều 11/11/2010, GS.TS Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc ĐHQGHN đã họp cùng đại diện các viện và trung tâm nghiên cứu bàn về việc triển khai nhiệm vụ phát triển và đăng ký sản phẩm sáng chế tại ĐHQGHN.

GS. Nguyễn Hữu Đức đã trình bày định hướng của ĐHQGHN trong thời gian tới là tích cực thúc đẩy các nghiên cứu ứng dụng và đăng ký các phát minh sáng chế bên cạnh việc công bố các bài báo khoa học. Đây là xu hướng phát triển chung và là thước đo quan trọng đánh giá chất lượng NCKH của ĐHQGHN. Các đơn vị, các viện và trung tâm nghiên cứu cần quán triệt rõ và nhanh chóng triển khai chủ trương này trên cơ sở rà soát lại các tình hình nghiên cứu và đăng ký SHTT tại đơn vị mình, nêu rõ những khó khăn gặp phải và đề xuất giải pháp hỗ trợ từ ĐHQGHN.

Đại diện các đơn vị nhận định rằng đăng ký SHTT tại ĐHQGHN hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng khoa học hiện có, một phần vì các nhà khoa học dù có các phát minh, sáng chế nhưng chưa có thói quen hoặc còn gặp nhiều khó khăn về thủ tục nên đã không đăng ký sỡ hữu phát minh của mình. Để thúc đẩy đăng ký SHTT, cần có cơ chế khuyến khích cán bộ, như: làm rõ quyền tác giả và quyền bảo hộ sản phẩm trong ĐHQGHN, hỗ trợ chi phí đăng ký, chi phí chuyển giao và ứng dụng các sáng chế vào thực tiễn... Một giải pháp cụ thể khác được đưa ra là các đơn vị tổ chức seminar và mời chuyên gia về đăng ký SHTT trực tiếp tư vấn đăng ký sở hữu cho các phát minh sáng chế đã có.

Theo GS. Nguyễn Hữu Đức, trong thời gian tới, ĐHQGHN sẽ có chiến lược phát triển lâu dài thúc đẩy các nghiên cứu ứng dụng và đăng ký SHTT. Việc đăng ký phát minh sẽ trở thành một chỉ tiêu tất yếu trong đánh giá năng lực nghiên cứu và công tác thi đua. Các đơn vị cần tổ chức đầu mối để hướng dẫn việc đăng ký sáng chế cho các nhà khoa học, có những hỗ trợ và khuyến khích các cá nhân có thành tích tổt trong công tác này.

Trước mắt, đối với những nhà khoa học đã có nghiên cứu đủ tiêu chuẩn cần nhanh chóng tiến hành thủ tục đăng ký SHTT; những kết quả nghiên cứu gần đạt chuẩn trên sẽ được thẩm định và được ĐHQGHN hỗ trợ kinh phí phát triển thêm để trở thành các sáng chế, phát minh; những đề tài đang thực hiện có khả năng tạo ra sản phẩm ứng dụng cần được quan tâm triển khai việc đăng ký sở hữu trong kế hoạch chính thức của chủ trì; những ý tưởng nghiên cứu mới mà sản phầm đầu ra có triển vọng ứng dụng tốt sẽ được ưu tiên phê duyệt và ưu tiên kinh phí.

Kết thúc buổi làm việc, GS. Nguyễn Hữu Đức một lần nữa nhấn mạnh cần tích cực triển khai nhiều giải pháp hiệu quả và đồng bộ để tạo ra văn hóa đăng ký SHTT trong cộng đồng khoa học ĐHQGHN.

 

 Hà Lê - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   |