Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Sáng 23/8/2013, Đoàn kiểm tra Thành uỷ Hà Nội do đồng chí Hồ Quang Lợi - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TƯ của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 20 - KH/TƯ của Thành uỷ Hà Nội về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đức, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc ĐHQGHN đã tiếp đoàn.
PGS.TS Đinh Văn Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN đã trình bày báo cáo đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TƯ của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 20 - KH/TƯ của Thành uỷ Hà Nội ở ĐHQGHN.
Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Hữu Đức khẳng định, sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở ĐHQGHN đã trở thành việc làm thường xuyên và bước đầu đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người học. Các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể đã quan tâm, triển khai nghiêm túc, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN và các đơn vị thành viên, trực thuộc.
Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã chỉ đạo việc tổ chức quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị ở tất cả các cấp, tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã ban hành Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015, trong đó có xây dựng các chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù của ĐHQGHN. Cụ thể là:
Đạo đức Hồ Chí Minh về Hết lòng, hết sức vì nước, vì dân, mỗi cán bộ, giảng viên và người học của ĐHQGHN hết lòng vì sự ổn định, thống nhất, đổi mới, phát triển ĐHQGHN đạt chuẩn quốc tế, vì thương hiệu, uy tín ĐHQGHN, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.
Đạo đức Hồ Chí Minh về tầm nhìn xa, trông rộng, dự báo đúng, nhất là những bước ngoặt của lịch sử; vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người,trên cơ sở dự báo đúng bối cảnh, nhu cầu, yêu cầu phát triển đất nước và thế giới, xác định đúng sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược khi xây dựng chiến lược phát triển; tư duy dài hạn, hành động cụ thể phù hợp từng thời điểm; nâng cao năng lực dự báo và tiếp cận hệ thống.
Đạo đức Hồ Chí Minh về Cần, Kiệm, Liêm, Chính,mỗi cán bộ, viên chức và người học làm việc, học tập chuyên cần, say mê, tận tụy, tâm huyết và trách nhiệm cao với công việc được giao; sử dụng hiệu quả, hợp lý mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng mọi hoạt động, làm ra nhiều sản phẩm có ích cho đơn vị, ĐHQGHN và xã hội (không lãng phí, xa hoa, hình thức …); trong sáng về đạo đức, lối sống, không vi phạm pháp luật; nói, viết và làm theo nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế của ĐHQGHN và đơn vị; trân trọng, mạnh dạn bảo vệ sáng kiến, đổi mới, điều hay lẽ phải; khách quan, công bằng; không đưa tin thất thiệt; không suy diễn, bịa đặt.
Đạo đức Hồ Chí Minh về Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công,thống nhất tư tưởng, hành động vì mục tiêu chung của ĐHQGHN; phát triển tinh thần cộng đồng, thống nhất chỉ đạo, điều hành, quản lý; tin cậy lẫn nhau, phối hợp hành động, đẩy mạnh liên thông, liên kết trong toàn ĐHQGHN; tạo sự đồng thuận, đặc biệt về đổi mới, triển khai các nhiệm vụ quan trọng.
Đạo đức Hồ Chí Minh về khiêm tốn, thật thà, dũng cảm,phát huy đam mê và khát vọng nghề nghiệp để làm việc, học tập, nghiên cứu thật tốt, hiệu quả cao, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, nhất là sản phẩm độc đáo; đánh giá và tự đánh giá hiệu quả công tác cán bộ theo chất lượng, số lượng sản phẩm đầu ra; không tranh công, không “đánh bóng”, ít nói về thành tích của mình.
Đạo đức Hồ Chí Minh về Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chắt lọc tinh hoa nhân loại,kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của ĐHQGHN, của từng đơn vị, đồng thời quốc tế hóa hoạt động; tư duy toàn cầu, hành động phù hợp hoàn cảnh cụ thể.
Đạo đức Hồ Chí Minh về văn hóa cũng là một mặt trận, kết hợp văn hóa phương Đông - Văn hóa phương Tây, văn hóa dân tộc - văn hóa thời đại; xây dựng văn hóa chất lượng ĐHQGHN; phát triển, quảng bá và bảo vệ thương hiệu ĐHQGHN.
Đạo đức Hồ Chí Minh về dĩ bất biến ứng vạn biến,thực hiện sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển ĐHQGHN và các đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi hoạt động hướng tới chuẩn mực quốc tế; triển khai thực hiện nhiệm vụ theo cách thức, phương thức mềm dẻo, linh hoạt, chủ động, sáng tạo, đạt hiệu quả cao, mang lại lợi ích cho cộng đồng, ĐHQGHN, các đơn vị và toàn thể cán bộ, sinh viên.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường Đảng ủy ĐHQGHN, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, thiết thực và có hiệu quả, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng rộng rãi của cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên. Các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể đã nhận thức rõ về mục đích, yêu cầu và sự cần thiết triển khai của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, có vị trí, ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thông qua đó để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đạo đức, tác phong làm việc cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên của ĐHQGHN, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời thông qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác và cuộc sống hàng ngày được nâng lên, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực trong hoạt động thực tiễn của ĐHQGHN và từng đơn vị, ngăn chặn và giảm bớt những vi phạm về đạo đức, lối sống; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chi tiêu đúng nguyên tắc được thực hiện nghiêm túc ở tất cả các đơn vị.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Quang Lợi hoan nghênh việc Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã nhận thức đúng tầm mức quan trọng của nhiệm vụ này, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ ngày càng đi thiết thực và thấm sâu vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và  sinh viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ của ĐHQGHN.
Đồng chí đánh giá, trong những năm vừa qua ĐHQGHN luôn khẳng định được vị thế là một trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức hàng đầu của đất nước. Những kết quả xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN thời gian qua đã được Đảng, Nhà nước và xã hội ghi nhận; uy tín, thương hiệu của ĐHQGHN được nâng lên không chỉ ở trong nước mà cả trên trườngquốc tế. Có được thành tích quan trng đó là nhờ có sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh trong toàn ĐHQGHN. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, công tác tham mưu, giúp việc của Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN trong việc sáng tạo triển khai các hình thức tuyên truyền, phổ biến, phù hợp với môi trường giáo dục đại học để chuyển tải đầy đủ, sâu sắc các nội dung của Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN. Bên cạnh đó, đồng chí Hồ Quang Lợi cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong việc tổ chức triển khai học tập và làm theo tấm gương của Bác trong thời gian tới ở Đảng bộ ĐHQGHN.
Đồng chí đề nghị, Đảng bộ ĐHQGHN cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng; bám sát nội dung được nêu trong Kế hoạch số 20 - KH/TƯ của Thành uỷ Hà Nội để đề ra những giải pháp thích hợp, thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế của ĐHQGHN; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đặc biệt sử dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền; tập trung xử lí dứt điểm những vấn đề còn tồn tại, yếu kém; chú trọng biểu dương những điển hình tiên tiến; rà soát hoàn thiện tiêu chí chuẩn mực đạo đức ở các tổ chức cơ sở đảng, các tập thể, đồng thời tiếp tục triển khai việc đăng kí các nội dung làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người học; tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi kết quả làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi việc đánh giá là cơ sở để xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, lẽ sống đối với thế hệ trẻ. Đồng chí Hồ Quang Lợi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ ĐHQGHN chắc chắn sẽ tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được những kết quả tốt đẹp trong thời gian tới./.

 Việt Hà - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :