Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Thông báo kết quả hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ 2 (khóa III)
Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội (Đảng ủy ĐHQGHN) khóa III đã được tổ chức ngày 27/12/2005...

Đồng chí Đào Trọng Thi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Văn phòng và các ban đảng của Thành uỷ Hà Nội.

Đồng chí Đào Trọng Thi, Bí thư Đảng ủy, phát biểu khai mạc Hội nghị, nêu những nội dung quan trọng của chương trình Hội nghị.

Đồng chí Phạm Trọng Quát, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, trình bày Dự thảo “Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ từ sau Đại hội Đảng bộ đến nay và những công tác trọng tâm trong thời gian tới”. Hội nghị đã nhất trí về cơ bản với nội dung dự thảo báo cáo, những công việc đã chỉ đạo triển khai và những công tác trọng tâm Đảng uỷ cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Đảng uỷ đã nghe trình bày dự thảo các quy chế làm việc của Đảng uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ do Ban thường vụ Đảng uỷ chuẩn bị. Các đồng chí đảng uỷ viên đã đóng góp một số ý kiến để hoàn thiện Quy chế làm việc của Đảng uỷ theo hướng uỷ quyền nhiều hơn cho Ban thường vụ và Thường trực Đảng uỷ chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của Đảng bộ. Hội nghị đã biểu quyết với kết quả 100% số đảng uỷ viên (27/27) nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đảng uỷ Khoá III và giao cho Ban thường vụ hoàn chỉnh, báo cáo xin ý kiến Thành uỷ Hà Nội trước khi ban hành chính thức. Đảng uỷ cũng đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ theo tinh thần giữ nguyên Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khoá II (đã được Thành uỷ Hà Nội thống nhất).

Đảng uỷ đã nghe báo cáo về dự kiến các chủ đề thảo luận chuyên đề tại các hội nghị Đảng uỷ trong toàn khoá. Đảng uỷ cơ bản nhất trí với nội dung, chương trình thảo luận các chuyên đề do Ban thường vụ Đảng uỷ đề xuất và đề nghị điều chỉnh một vài điểm về lịch trình thực hiện cho phù hợp với yêu cầu và chương trình hoạt động chung. Đảng uỷ đã thông qua dự kiến các chủ đề và lịch trình thảo luận chuyên đề trong toàn khoá và uỷ quyền cho Ban thường vụ Đảng uỷ cân nhắc điều chỉnh trong quá trình thực hiện cho phù hợp với yêu cầu công tác chung.

Hội nghị đã nghe báo cáo về Đề án thành lập Trường Đại học Giáo dục thành viên ĐHQGHN. Hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện nội dung và nâng cao tính khả thi của Đề án. Đảng uỷ đã biểu quyết với 100% số đảng uỷ viên có mặt (26/26/27) nhất trí về chủ trương thành lập Trường Đại học Giáo dục thành viên trong ĐHQGHN và giao cho Ban giám đốc ĐHQGHN tiếp tục chỉ đạo các bộ phận có liên quan hoàn chỉnh Đề án để tiếp tục quy trình thủ tục.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo chuyên đề “Về các giải pháp đột phá nâng cao chất lượng đào tạo” do Phó bí thư, Phó giám đốc Mai Trọng Nhuận trình bày và dành nhiều thời gian thảo luận, đạt được thống nhất cao và nhất trí ra kết luận của Đảng uỷ về vấn đề này. Đảng ủy giao cho Ban thường vụ Đảng ủy tiếp thu các ý kiến thảo luận tại Hội nghị để hoàn thiện, ban hành và chỉ đạo thực hiện kết luận “Về các giải pháp đột phá nâng cao chất lượng đào tạo”.

Đảng ủy thông báo kết quả hội nghị tới các tổ chức Đảng cơ sở trực thuộc, các cơ quan quản lý, các đoàn thể quần chúng và yêu cầu các đảng bộ, chi bộ tập trung chỉ đạo đơn vị mình hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2005, chuẩn bị thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ II của năm học, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ III ngay từ quý đầu, năm đầu.

 Đảng Ủy ĐHQGHN - Bản tin ĐHQG Hà Nội
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :