Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Chương trình CAFÉ số 4 của CLB nhà khoa học ĐHQGHN

Hướng tới kỷ niệm 20 năm Chính phủ ban hành NĐ về ĐHQGHN (1993 - 2013), CLB Nhà khoa học ĐHQGHN tổ chức Chương trình CAFÉ SỐ 4 với chủ đề “CLB Nhà khoa học - Kỷ niệm 20 năm Chính phủ ban hành nghị định về ĐHQGHN”.
Thành phần: 
- Khách mời: Lãnh đạo ĐHQGHN và các đơn vị thành viên, khách mời khác.
- Các nhà khoa học của ĐHQGHN (theo đăng ký).
Địa điểm: Ba Vì, Hà Nội.
Nội dung: