Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Sciences Po, CH Pháp học kỳ II năm học 2019 - 2020

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của Đại học Sciences Po, CH Pháp về chương trình trao đổi sinh viên trong năm học 2019 – 2020.

ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về chương trình này như sau:

1. Đối tượng tham dự: là sinh viên hoặc học viên cao học của ĐHQGHN.

2. Thời gian tham dự: 1 kỳ hoặc 1 năm (từ học kỳ I năm học 2019 – 2020).

3. Chỉ tiêu: 05 sinh viên/học viên.

4. Điều kiện đăng ký tham dự chương trình :

- Đang là sinh viên đại học chính quy năm thứ 2 và năm thứ 3 hoặc học viên cao học đã hoàn thành tối thiểu 1 kỳ học của ĐHQGHN.

- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 2.8/4.0.

- Trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp đáp ứng yêu cầu của ĐH Sciences Po:

+)Tối thiểu phải có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh IELTS 6.0 hoặc TOEFL tương đương.

+) Tối thiểu tiếng Pháp B2 hoặc tương đương.

- Thông tin tham khảo về chương trình:

+) Website chính của chương trình: http://www.sciencespo.fr/international/en

+) Yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ cho sinh viên và học viên cao học đăng ký tham dự chương trình: http://www.sciencespo.fr/international/en/content/language-tests-exchange-students

+) Thông tin cho học viên cao học đăng ký tham dự chương trình: http://www.sciencespo.fr/en/education/graduate-studies

+) Thông tin cho sinh viên đăng ký tham dự chương trình: http://www.sciencespo.fr/en/education/graduate-studies

5. Hồ sơ đăng ký:

- Sinh viên hoàn thiện mẫu đăng ký của ĐHQGHN.

- Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo.

- CV cá nhân (tiếng Anh).

- Giấy khám sức khỏe có xác nhận của bệnh viện.

- Chứng chỉ ngoại ngữ.

- Photo hộ chiếu.

- Sau khi được ĐHQGHN lựa chọn và cho phép đăng ký hồ sơ online, sinh viên đăng ký học trao đổi phải hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của đối tác.

- Sinh viên cần lưu file PDF để hoàn thiện hồ sơ online khi có yêu cầu từ ĐH Sciences Po.

6. Chi phí tham dự chương trình :

- Sinh viên/học viên tham dự được miễn học phí, các chi phí khác sinh viên tự thanh toán.

- Sinh viên/học viên cần lựa chọn đúng chương trình của mình do có sự khác biệt về chi phí tại các khu học xá.

7. Địa điểm và hạn nộp hồ sơ: Các đơn vị đào tạo tổng hợp hồ sơ của sinh viên/học viên và gửi về Ban Đào tạo, phòng 505 tòa nhà điều hành ĐHQGHN trước ngày 10/05/2019 (địa chỉ liên hệ: đ/c Vũ Công Tùng, email: vucongtung@vnu.edu.vn, ĐT: 098 99 55 068).

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị đào tạo gửi thông tin, tư vấn cho sinh viên, xét chọn hồ sơ đáp ứng yêu cầu chương trình.

 Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   |