Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Sau đại học
Một số thông tin về tuyển sinh sau đại học năm 2006 tại ĐHQGHN
Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2006 của ĐHQGHN được tổ chức thành 2 đợt thi.

- Đợt 1: Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ học ở trong nước và học ở  nước ngoài. Thời gian: Các ngày 5, 6 và 7/5/2006.

- Đợt 2: Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ học ở trong nước. Thời gian: Các ngày 15, 16 và 17/9/2006.

LỊCH THI CỤ THỂ CHO TỪNG ĐỢT THI như sau:

Đợt 1:

Chiều thứ Sáu, 5/5/2006: Tập trung thí sinh.

Sáng thứ Bảy, 6/5/2006: Thi môn Cơ bản.

Chiều thứ Bảy, 6/5/2006: Thi môn Cơ sở.

Sáng Chủ nhật, 7/5/2006: Thi môn Ngoại ngữ.

Chiều Chủ nhật, 7/5/2006: Thi môn Chuyên ngành.

Đợt 2:

Chiều thứ Sáu, 15/9/2006: Tập trung thí sinh.

Sáng thứ Bảy, 16/9/2006: Thi môn Cơ bản.

Chiều thứ Bảy, 16/9/2006: Thi môn Cơ sở.

Sáng Chủ nhật, 17/9/2006: Thi môn Ngoại ngữ.

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN chỉ tổ chức tuyển sinh vào đợt 1.

GIỜ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH TRONG CÁC BUỔI THI:

Công tác tập trung thí sinh làm thủ tục thi được tổ chức vào 16h00 các ngày 05/05/2006 (đợt 1) và 15/09/2006 (đợt 2). Thời gian thực hiện các công việc trong các buổi thi được sắp xếp như sau:

Sáng:  07h00: Gọi thí sinh vào phòng thi

             07h20: Bóc đề thi và phát đề thi cho thí sinh

             07h30: Làm bài

             10h30: Thu bài

Chiều: 13h30: Gọi thí sinh vào phòng thi

             13h50: Bóc đề thi và phát đề thi cho thí sinh

             14h00: Làm bài

             17h00:Thu bài

Riêng buổi thi môn Ngoại ngữ, sáng ngày 7/5/2006 (đợt 1) và sáng ngày 17/9/2006 (đợt 2), thời gian làm bài: 7h30; thu bài: 9h30.

Riêng buổi thi môn Cơ sở của các chuyên ngành Ngoại ngữ, chiều 6/5/2006 (đợt 1), thời gian làm bài: 14h00; thu bài: 16h30.

CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI: 

Các đơn vị đào tạo công bố kết quả thi cho thí sinh sau khi có quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển của ĐHQGHN, trước ngày 13/6/2006 (đợt 1) và trước ngày 24/10/2006 (đợt 2).

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi, Hội đồng tuyển sinh sau đại học các trường tổ chức thi tuyển nhận đơn đề nghị phúc khảo của thí sinh dự thi tại hội đồng thi của mình và tổ chức chấm lại theo Quy chế tuyển sinh sau đại học của Bộ GD&ĐT và quy định của ĐHQGHN. Việc phúc khảo hoàn thành trước ngày 5/7/2006 (đợt 1) và  trước ngày 15/11/2006 (đợt 2).

XÉT DUYỆT CHUYỂN TIẾP SINH:

Chuyển tiếp sinh là một hình thức tuyển sinh thông qua thẩm định và xét duyệt hồ sơ. Công tác xét duyệt chuyển tiếp sinh năm 2006 được tổ chức thành 2 đợt: Đợt 1 xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ cho các học viên cao học đã tốt nghiệp trong năm 2005; Đợt 2 xét chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho các sinh viên đã tốt nghiệp đại học trong năm 2006. ĐHQGHN hoàn thành việc xét chuyển tiếp sinh trước ngày 10/4/2006 (đợt 1) và 10/8/2006 (đợt 2).

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:

Ban chỉ đạo tuyển sinh (khoa Sau đại học làm đầu mối) phối hợp với các Hội đồng tuyển sinh Sau đại học các đơn vị tổ chức thực hiện công các tổ chức tuyển sinh sau đại học đào tạo ở các cơ sở nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Các thí sinh dự thi sau đại học ở nước ngoài  tham dự kỳ thi cùng thời gian, đề thi với các thí sinh dự thi trong nước. Các thí sinh phải kiểm tra tiếng Anh đăng ký với Bộ GD&ĐT (ban điều hành đề án 322) trước ngày 30/4/2006, thời gian kiểm tra dự kiến vào ngày 14/5/2006. Ban chỉ đạo tuyển sinh tổng hợp kết quả thi, xét và đề nghị trúng tuyển lên Bộ GD&ĐT trước ngày 1/7/2006.


 Đại học Quốc gia Hà Nội
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :