Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Khen thưởng 6 công trình khoa học tiêu biểu năm 2012

Ngày 09/5/2013, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định khen thưởng số 1442/QĐ-KHCN về việc tặng Giải thưởng công trình khoa học tiêu biểu năm 2012 cho các 04 công trình/cụm công trình và Giải thưởng Công trình khoa học công nghệ tiêu biểu của nhà khoa học trẻ năm 2012 cho 2 công trình/cụm công trình của các tác giả/tập thể tác giả theo danh sách kèm theo. 
Kinh phí dành cho Giải thưởng công trình khoa học tiêu biểu là 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng)/1công trình hoặc một cụm công trình, Giải thưởng Công trình khoa học công nghệ tiêu biểu của nhà khoa học trẻ là 10.000.000 đồng (mười triệu đồng)/1công trình hoặc một cụm công trình.
Danh sách các công trình / cụm công trình được tặng giải thưởng Công trình khoa học tiêu biểu năm 2012

TT
Tên công trình/cụm công trình
Tác giả/đơn vị
GIẢI THƯỞNG CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU
1
Lược khảo lịch sử từ vựng tiếng Việt
Của GS.TS. Vũ Đức Nghiệu,
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
2
Chính sách đối ngoại đổi mới của Việt Nam (1986- 2010)
Của PGS.TS. Phạm Quang Minh,
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
3
Nguồn lực trí tuệ Việt Nam Lịch sử, hiện trạng và triển vọng
 
Của tập thể tác giả: GS.TS. Nguyễn Văn Khánh (chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Vũ Hảo, PGS.TS. Lâm Bá Nam, TS. Hoàng Thu Hương, TS. Lại Quốc Khánh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
4
Nghiên cứu chế tạo bộ lọc nhiều tầng để khử kim loại nặng, các chất hữu cơ và vi khuẩn trong nước cấp đạt tiêu chuẩn nước uống trực tiếp
Của tập thể tác giả do PGS.TS. Trần Hồng Côn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, làm trưởng nhóm.
GIẢI THƯỞNG CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU CỦA NHÀ KHOA HỌC TRẺ
1
Cấu trúc một số lớp đồ thị trong không gian hữu hạn và ứng dụng của chúng
Của TS. Lê Anh Vinh,
Trường Đại học Giáo dục.
2
Trung Quốc: Tăng trưởng và chuyển đổi kinh tế (1949 – 2009)
Của TS. Phạm Sỹ Thành,
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

 

>>> Xem thêm các công trình được giải thưởng các năm trước

 

 Công Thành - Ban Khoa học Công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :