Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Sáp nhập Nhà in vào NXB và bổ nhiệm Phó giám đốc NXB ĐHQGHN

Giám đốc ĐHQGHN đã ký các quyết định về tổ chức và nhân sự của Nhà xuất bản sau:
Quyết đinh số 32/QĐ-ĐHQGHN ngày 06/1/2014 về việc sáp nhập Nhà in và Nhà xuất bản ĐHQGHN và chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của NXB ĐHQGHN;
Quyết định số 55/QĐ-ĐHQGHN ngày 07/1/2014 về việc bổ nhiệm ông Đỗ Phi Long, thạc sĩ, chuyên viên, nguyên Giám đốc Nhà in ĐHQGHN, giữ chức Phó giám đốc Nhà xuất bản ĐHQGHN.

 

 BT - Ban TCCB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :